Bostøtte til bokollektiv

Som hovedregel har du ikke rett til bostøtte når du bor i kollektiv. Det er unntak hvis du bor i kollektiv av helsemessige eller sosialfaglige grunner.

Unntaket omfatter for eksempel flyktninger, personer med behov for tjenester knyttet til boligen eller andre med særskilte behov. 
 
Hvis dette gjelder deg, må du sende inn søknad om bostøtte på papir og fylle ut et tilleggsskjema.

Leier du i et privat kollektiv, må du i skjemaet oppgi en kontaktperson i kommunen som kan bekrefte at dette er en egnet bolig for deg. Personen du oppgir bør være noen som kjenner din situasjon godt, og som kan bekrefte at dette er en god måte å bo på for deg. 
 
Hvis du bor sammen med samboer eller nær familie, kan du ikke søke bostøtte til kollektiv. Da må dere sende inn en felles søknad.  

Søknadsskjema bostøtte - bokmål (PDF)
Søknadsskjema bustøtte - nynorsk (PDF)

Skjema for bokollektiv - bokmål (PDF)
Skjema for bukollektiv - nynorsk (PDF)