Er du verge eller fullmektig?

Er du verge eller fullmektig, må du sende fullmakten til kommunens bostøttekontor. Det er kommunen (bydelen i Oslo) du skal kontakte hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Viktige oppgaver for deg som er verge eller fullmektig:

  • Du må sjekke at vedtaket er fattet på riktig grunnlag.
  • Du må melde fra om endringer som har betydning for bostøttesaken.
  • Eventuell klage skal du sende på papir til kommunens bostøttekontor.
  • Hvis søker flytter, må du sende inn ny søknad på papir. Flyttingen må være registrert i Folkeregisteret.

Du kan lese mer om ulike fullmakter under.

Det må stå i vergefullmakten at du kan representere søker i saker som gjelder Husbanken - Bostøtte. Hvis det mangler i fullmaktsteksten, må du kontakte Statsforvalteren og be om å få fullmakt til å representere søker også i bostøttesaker.

Verger kan ikke bruke digitale tjenester. All skriftlig kommunikasjon vil foregå på papir. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk på kommunens nettsider om de tilbyr denne tjenesten.

Selv om du er registrert som verge på en sak, kan søker likevel logge inn i Min bostøtte for å se saken sin og lese vedtak. Det er sperret for at søker kan gjøre endringer.

Hvis søker ikke har en aktiv sak, må du legge ved vergefullmakten på nytt når du sender inn ny søknad.

Har du fått tilgang til vergehavers MinID?

Hvis du har fått tilgang til vergehavers MinID og ønsker å bruke digitale tjenester, må du melde fra til kommunen, slik at de får slettet vergestatusen på saken.

Vær oppmerksom på at om du er verge for mange, kan det være vanskelig å identifisere hvem en melding om ny post gjelder. Vi anbefaler at du eventuelt reserverer søkere mot digital post. Da kan du søke og melde fra om endringer digitalt, men vil få alle brev på papir.

Nytt digitalt fullmaktsregister kommer

Statens sivilrettsforvaltning og Skatteetaten jobber med et nytt digitalt vergeregister som skal knyttes til Folkeregisteret. Det er planlagt lansert i løpet av første halvår 2023. Først når det er på plass, er det mulig for Husbanken å utvikle gode digitale tjenester for verger.

En fremtidsfullmakt må være stadfestet av Statsforvalteren. Du må sende fullmakten og attesten fra Statsforvalteren til kommunens bostøttekontor.

Som fullmektig kan du ikke bruke digitale tjenester. All skriftlig kommunikasjon vil foregå på papir. Mange kommuner tilbyr sikker digital post. Sjekk på kommunens nettsider om de tilbyr denne tjenesten.

Selv om du er registrert som fullmektig i en sak, kan søker bruke de digitale tjenestene i Min bostøtte.

Hvis søker ikke har en aktiv sak, må du sende inn attestert fremtidsfullmakt på nytt når du sender inn ny søknad.

Hvis du ønsker at noen andre skal representere deg i bostøttesaken din, kan du gi fullmakt til en du har tillitt til. Denne personen kaller vi fullmektig. Da må du fylle ut fullmaktsskjemaet under. I tillegg må du legge ved kopi av førerkort, pass eller annen gyldig legitimasjon som viser underskriften din. Fullmakten skal du sende til kommunens bostøttekontor (bydelen i Oslo). 

Bostøtte fullmakt - bokmål (PDF) 

Bostøtte fullmakt - nynorsk (PDF)

Når du gir fullmakt, kan fullmektigen representere deg overfor kommunen og Husbanken. De kan få innsyn i dokumenter, og klage på dine vegne. Alle brev blir sendt til fullmektigen din.

Fullmektigen kan ikke bruke digitale tjenester, og eventuelle brev blir sendt på papir til fullmektigen. Fullmakten varer maks ett år, men du kan når som helst trekke tilbake fullmakten. Da må du henvende deg til kommunen.

Selv om du har gitt fullmakt til noen andre, kan du likevel bruke de digitale tjenestene i Min bostøtte.

Du kan også gi en annen person en begrenset fullmakt. Det kan være aktuelt for eksempel hvis du har fått et tilbakekrav, og ønsker at noen andre skal representere deg i saken. Da må du selv lage en fullmakt. I fullmakten må ditt navn og personnummer framgå, og fullmektigens navn. Og så må du si hva fullmakten skal omfatte og hvor lenge den er gyldig. Du må legge ved kopi av pass, førerkort eller annen gyldig legitimasjon som viser underskriften din.