AAP, dagpenger og bostøtte

Mottar du AAP, dagpenger eller andre meldekortpliktige ytelser, vil du få mindre bostøtte eller miste bostøtten helt i måneder med tre utbetalinger.

AAP og dagpenger blir beregnet på bakgrunn av hva den enkelte melder inn på meldekortet hver 14. dag, og når meldekortet blir sendt inn. Utbetalingen skjer 2-3 dager etter innsending. Forutsatt at du sender inn meldekortet til rett tid, så vil du to ganger i året få utbetalt AAP tre ganger på én måned. I de månedene vil du ikke få bostøtte, fordi inntekten din er for høy.

Les mer om inntektene vi bruker i beregningen

Vi greier ikke å gi informasjon til den enkelte om hvilke måneder dette konkret vil kunne gjelde, fordi utbetaling av AAP gjøres individuelt på bakgrunn av ulike meldekortsykluser i NAV og når du sender inn meldekortet.