Slik kan du stoppe bostøtten din

Du kan avslutte bostøtten digitalt ved å logge inn i Min bostøtte.

Bostøtten din blir automatisk stoppet hvis

  • du har fått avslag 3 ganger på grunn av for høy inntekt
  • du melder flytting til Folkeregisteret
  • du får avslag på bostøtte av andre grunner

Hvis du ikke kan logge inn og stoppe søknaden elektronisk, må du henvende deg skriftlig til kommunen.