Stoppe bostøtten

Du kan avslutte bostøtten digitalt ved å logge inn i Min bostøtte.

Saken din blir automatisk avsluttet hvis

  • du melder flytting til folkeregisteret
  • du eller andre i husstanden får høyere månedlige inntekter

Hvis du ikke kan endre elektronisk, må du henvende deg skriftlig til kommunen.