Klage på et bostøttevedtak

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av feil opplysninger.

Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket.

Her finner du mer informasjon om saksgang for klager.

Hva gjelder klagen din?

Fikk du ikke medhold i klagen din?

Hvis du ikke fikk medhold på klagen din, kan du be om at den blir behandlet av en uavhengig klagenemnd. Det må du gi beskjed om til kommunen/bydelen.

Du må beskrive de nye opplysningene du har i saken. Husbanken vil da behandle saken en gang til. Hvis vi fremdeles ikke kan gjøre om vedtaket, vil Husbanken sende klagen til en uavhengig klagenemnd.

Les mer om klagenemnda og saksgangen for klager.