Ofte stilte spørsmål og svar

Her har vi lagt inn flere svar på spørsmål vi ofte får fra kundene våre.


Renter

Har du flytende rente kan du velge å binde renten. Du kan velge å binde renten på 3, 5, 10 eller 20 år. Overgang til fastrente kan kun skje den 1. i måneden.
Du kan inngå avtale om fastrente i Mitt kundeforhold  i perioden  6.- 24. i inneværende måned,om du ønsker å binde renten fra og med den 1. neste måned.
 
Les om hvordan du binder renten i artikkelen "Skal jeg velge fast eller flytende rente".

Over- og underkurs blir beregnet ved å ta differansen mellom din rentesats og et veid snitt mellom to rentetilbud som er nærmest gjenstående bindingstid. 

Innfrir du lånet før bindingstiden er utløpt, blir det beregnet over- eller underkurs av det som står igjen av lånebeløpet.

Velger du å innbetale et ekstra beløp, blir det beregnet over- eller underkurs av innbetalingen din. 

Eksempler

 • Bryter du avalen når det står igjen 2 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt av den flytende renten og 3 års fastrentetilbud. 
 • Bryter du avtalen når det står igjen 7 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt mellom 5 og 10 års fastrentetilbud.

Rentevilkårene finner du når du har logget deg inn på lånet ditt.

Logg inn  

Forsinkelsesrenter regner vi fra forfall og til betaling er mottatt.  Det blir beregnet forsinkelsesrenter selv om du har fått betalingsutsettelse. Disse renten bli lagt til en senere terminforfall.

Les mer i lov av 17.02.1976 nr 100 Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 

 


Betalingsproblemer

For å få utsettelse må du kontakte oss via telefon eller brev. 
Ring oss på telefon 22 96 16 00 
Sendt brev til Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Får du betalingsutsettelse fram til neste forfall, vil du får to terminforfall til betaling samtidig. Vi beregner forsinkelsesrenter selv om du har fått utsettelse med betalingen.

Har du har fått midlertidige betalingsproblemer, kan du få avdragsutsettelse for en periode. Du må begrunnet søknaden. Alle som er låntakere må signere søknaden.

For at saksbehandlingen skal gå raskt, ber vi deg fylle ut og send inn skjemaet «Oversikt over husstandens økonomi» sammen med søknaden til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

 


Betingelser/nedbetalinger

Du kan velge den 1. den 12. eller den 20. som forfallsdager.
Endring av forfallsdato kan medføre at første termin blir høyere på grunn av flere rentedager. Du kan selv gjør denne endringen ved å logge deg inn på "Mitt kundeforhold"

Logg inn 

Ja. Dette kan du gjør selv ved å logg deg inn på lånet ditt. Er det flere låntakere, må alle underskrive på avtalen.

Logg inn 

Ja, hvis du flytende rente kan du endre nedbetalingstiden. 

Maksimal nedbetalingstid på et lån er 30 år fra utbetalingsdato.

Du må søke skriftlig. Er det flere låntakere, må alle undertegne søknaden.

Har flytende rente på lånet ditt kan du velge mellom månedlige eller kvartalsvise betalinger. Vær klar over at endringen kan medføre en justering av renten din.

Logger du deg inn kan du foreta denne endringen selv.

 Logg inn

Har du fastrente?
Da kan du dessverre ikke endre mellom månedlige og kvartalsvise forfall. Dette fordi fastrenteavtalen din er knyttet til lengden på terminene dine.

Du kan bruke BSU-midler til å foreta en ekstraordinær nedbetaling av hovedstol på lånet. Du kan også bruke BSU-midler til å betale renter og avdrag for inneværende år.

Banken hvor du har BSU-konto og Skatteetaten kan ha andre begrensninger, og du bør derfor avklare vilkårene med dem før midlene blir brukt til nedbetaling av lånet.  

Hovedstol er gjenstående del av lånet, uten påløpte renter

Vi tar ikke gebyr for å innfri lån.
Har du fastrenteavtale på lånet ditt, blir det beregnet en over- eller underkurs hvis du innfrir lånet i avtaleperioden. 
Du kan logge deg inn å simulere innfrielse på lånet ditt for å se hva du må betale inn.
 

Logg inn  

Nei, vi refinansierer ikke. 
Har du økonomiske problemer, kan du snakke med kommunen, de kan bruke startlån til refinansiering. Ta kontakt med boligkontoret i kommunen for mer informasjon.


Mitt kundeforhold

Du kan

 • endre forfallsdato, velge mellom den 1.,12. eller 20. i måneden 
 • velge om du vil ha forfall hver måned eller kvartalsvis 
 • inngå avtale om fastrente
 • endre adresse og e-postadresse
 • simulere ulike vilkår på lånet
 • velge digital informasjon fra oss  

 Logg inn 

I tillegg får du informasjon om

 • saldo på lån og eventuelle tilskudd
 • rente- og avdragsvilkår 
 • de siste innbetalingene du har foretatt
 • betalingsplan for gjenstående lån
 • årsoppgaver

Adressen skal være registrert i Folkeregisteret. Når det er ordnet, kan du logge deg inn på lånet ditt og endre adressen selv

Logg inn 

Den finner du i Mitt kundeforhold. Logg inn via denne knappen.

Logg inn  

Husbanken melder inn fradragsberettigede renter til Skatteetaten. Er det flere låntakere, vil fradragsberettigede renter og gjeld komme på skattemeldingen til den av dere som står med koden «betaler» i vårt system.
Dere kan avgjøre dere imellom hvordan fradragsberettigede renter og gjeld skal fordeles på skattemeldingen. Eventuelle endringer gjør dere på Skatteetaten.no.

Har du fått over-/underkurs på grunn av brudd på en fastrenteavtale?

 • Underkurs blir meldt inn som renteinntekt.
 • Overkurs blir meldt inn som renteutgift.

 

Ja, du kan velge å motta det meste av informasjonen vi sender ut i din elektroniske postkasse på Mitt kundeforhold. 
Logg deg å foreta denne endringen selv. 

Logg inn  

Vil du ikke ha regning i postkasse, må du opprette e-Faktura eller AvtaleGiro. Dette gjør du i nettbanken din.