Bryte fastrenteavtalen

Du kan velge å bryte avtalen om fastrente og gå tilbake til flytende rente i bindingsperioden. Vi har samlet nødvendig og praktisk informasjon til deg som vil ut av fastrenteavtalen.

 • Vi beregner en over- eller underkurs for lånet.
 • Blir det en overkurs må du betale inn beløpet innen den 24. i måneden før lånet går over til flytende rente.
 • En eventuell underkurs vil vi behandle som en ekstra innbetaling på lånet.
 • Lånet må være a jour før du kan bryte avtalen.
 • Hele lånet/dellånet ditt får flytende rente.
  • Kontakt oss, så sender vi deg et skjema som du må underskrive og returnere til oss per post. For juridiske kunder må de som har fullmakt i henhold til firmaattesten signere.
  • Overgang til flytende rente kan kun skje den 1. i måneden, kalt overgangsdato.
  • Avtalen må være mottatt i Husbanken senest den 24. i måneden før overgangsdato.
  • Vær oppmerksom på at over- og underkurs skattemessig blir behandlet som renteutgift og -inntekt.

  Tilleggsavtalen din for fastrente blir erstattet av avtalevilkårene i opprinnelig gjeldsbrev/låneavtale for flytende rente.

  Du kan ikke inngå ny avtale om fastrente før det er gått 6 måneder fra overgangsdato (sperrefrist).