Bryte fastrenteavtalen

Du kan velge å avslutte avtalen din om fastrente og gå til flytende rente i bindingsperioden.

Det regnes som brudd på fastrenteavtalen hvis du

  • går fra fast til flytende rente i bindingstiden
  • innfrir lånet før avtalt nedbetalingsdato
  • betaler inn et ekstra beløp i bindingstiden
  • overfører lånet til ny låntaker

Du kan si opp avtalen om fast rente mellom den 6. og den 24. hver måned. Overgangen til flytende rente skjer den 1. i den påfølgende måneden etter at du har avsluttet avtalen.

Kostnader ved å bryte avtalen om fast rente

Hvis du velger å avbryte avtalen om fastrente, vil vi beregne overkurs eller underkurs for lånet, avhengig av om renten har gått ned eller opp siden du inngikk avtalen om fastrente. Les mer om overkurs og underkurs.

Før du kan bryte fastrenteavtalen må du være a jour med nedbetalingene på lånet.

Slik går du fram for å bryte fastrenteavtalen

Ta kontakt med Husbanken, så sender vi deg et skjema som du må underskrive og returnere til oss per post. For juridiske kunder må de som har fullmakt i henhold til firmaattesten signere.

Når du bryter fastrenteavtalen, vil hele lånet/dellånet ditt få flytende rente.

Etter at du har brutt en fastrenteavtale, må du vente i seks måneder før du kan inngå en ny.