Overføring av lån

Det er kun i spesielle tilfeller at du kan søke om å få overta lån i Husbanken. Husbanken vurderer og avgjør din søknad om å få overta lån, og om du kan overta lånet med gjeldende lånevilkår.

Du kan søke om overføring av lån

  • ved samlivsbrudd
  • ved uskifte/skifte
  • når spesielle hensyn tilsier det, for eksempel at boligen ligger i et fraflyttingsområde hvor det ikke er andre muligheter for finansiering.

Privatpersoner må fylle ut og sende inn skjemaet "Søknad om for lån til privatpersoner ", og legge ved dokumentasjon som viser god nok økonomi til å betjene lånet. 

Om du som gjenlevende ektefelle skal overta boligen og allerede er låntaker, kan vi overføre lånet på gjeldende vilkår. Du må sende oss uskifte-/skifteattest, men du trenger ikke sende søknadsskjema. Dersom det er flere arvinger etter avdøde, jamfør skifteattesten, og ikke alle arvingene skal overta boligen, må du fylle ut søknadsskjema. 

Det vil bare i spesielle tilfeller være aktuelt å overføre lån til selskaper, stiftelser og liknende.

Mer informasjon kan du lese i vår veileder "Overføring av Husbanklån til ny eier"