Endre lånevilkårene 

Hvis du ønsker å gjøre endringer på lånet ditt, kan du logge deg inn og endre enkelte ting selv. Hvilke vilkår du kan endre er avhengig av om lånet ditt har fast eller flytende rente.

På Mitt kundeforhold kan du foreta noen endringer selv. I tillegg kan du simulere andre lånevilkår.

Hvis lånet er overført til Statens Innkrevingssentral, kan du ikke foreta endringer på lånet ditt.

Lån med flytende rente

Ved å logge inn på Mitt kundeforhold kan du

 • velge å gå over til fastrente i 3, 5, 10 eller 20 år
 • endre mellom serie- og annuitetslån
 • velge mellom kvartalsvis eller månedlige betalinger
 • endre forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20. i måneden

Du må søke skriftlig om å

Vær klar over at Husbanken kan ha satt særlige vilkår ved godkjenning av lånet ditt, da kan dine valgmuligheter være begrenset.

Send søknaden med dokumentasjon til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø eller gjennom Digipost.

Ved å logge inn på Mitt kundeforhold kan dere 

 • endre til fastrenteavtale i 3, 5, 10 eller 20 år 
 • velge en kombinasjon av fast og flytende rente hvis dere har to eller flere dellån på ett lån. 

Dere må søke skriftlig om å  

 • endre mellom serie- og annuitetslån
 • endre til halvårlig, kvartalsvis eller månedlige betalinger
 • endre forfallsdato på lånet, velg mellom den 1., 12. og 20
 • endre løpetiden, maksimalt 30 år, for enkelte 50 år, fra utbetalingsdato
 • en kombinasjon av fast og flytende rente på lånet

Vær klar over at Husbanken kan ha satt særlige vilkår ved godkjenning av lånet.

Lån med fastrente

Når du har valgt fastrente er du bundet til en avtalt betalingsplan i bindingstida. Du kan først søke om å endre lånevilkårene når bindingstiden er over.

Uten at det påvirker renteavtalen din, kan du

 • bytte mellom serie- og annuitetslån
 • endre forfallsdato på lånet. Velg mellom den 1., 12. og 20. i måneden

Det utløser over- eller underkurs hvis du velger å

 • bryte avtalen om fastrente
 • betale inn ekstra avdrag
 • innfri lånet før bindingstiden er ute

Les mer om overkurs og underkurs

Slik kan du bryte fastrenteavtalen

Slik betaler du inn ekstra på lånet