Hva er overkurs og underkurs?

Hvis du har lån med fastrente og enten betaler ned ekstra eller innfrir lånet før bindingstiden er over, beregner vi overkurs eller underkurs på beløpet du betaler inn.

Om det blir over- eller underkurs er avhengig av om renten har gått ned eller opp siden du inngikk avtale om fastrente.

Over- og underkurs kalles også rentegevinst og rentetap, og er en beregning av om Husbanken tjener eller taper penger i renteinntekter når du betaler ned gjelden din raskere eller avbryter fastrenteavtalen. 

Overkurs

Hvis fastrenten du betaler er høyere enn fastrenten vi tilbyr til nye kunder, taper Husbanken penger på at du betaler inn ekstra. Da må du betale mellomlegget.

Hvis du må betale overkurs, kan du få skattefradrag når dette er oppgitt i skattemeldingen. Betalt overkurs er sidestilt med gjeldsrenter.

Underkurs

Hvis fastrenten du betaler er lavere enn fastrenten vi tilbyr nye kunder, tjener Husbanken penger på at du betaler inn ekstra eller innfrir lånet ditt før bindingstiden utløper. Denne rentegevinsten blir brukt til å nedbetale på lånet ditt.

Underkurs blir meldt inn som skattepliktige renteinntekter til Skatteetaten. 

Slik beregner vi overkurs og underkurs

Over- og underkurs blir beregnet ved å ta differansen mellom din rentesats og et veid snitt mellom to rentetilbud som er nærmest den gjenstående bindingstiden din.

Eksempler:

  • Bryter du avalen når det står igjen 2 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt av den flytende renten og 3 års fastrentetilbud.
  • Bryter du avtalen når det står igjen 7 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt mellom 5 og 10 års fastrentetilbud.

Over- og underkurs blir beregnet i samsvar med Finansavtaleforskriften §2-1.