Ekstra innbetaling på lånet

Du kan betale ned ekstra på lånet ditt. Dersom du har fastrente, kan det bli beregnet en over- eller underkurs av beløpet som du innbetaler.

Det er ikke mulig å låne opp igjen beløp du innbetaler.

Når du betaler:

  • Bruk kontonummer 7694 05 20076
  • Merk innbetalingen med saksnummeret og «Ekstra betaling»

Hvordan blir betalingsplanen etter en ekstra innbetaling? 

  • For serie- og annuitetslån blir terminbeløpet (renter og avdrag) lavere, men løpetiden på lånet er uendret.
  • Du kan søke om å få beholde terminbeløpet uendret for å korte ned løpetiden.

I Mitt kundeforhold kan du se hvordan en ekstra innbetaling påvirker betalingsplanen på lånet.