Ekstra innbetaling på lånet

Du kan betale ned ekstra på lånet ditt. Dersom du har fastrente, kan det bli beregnet en over- eller underkurs av beløpet som du innbetaler.

Det er ikke mulig å låne opp igjen beløp du innbetaler.

Har du lån med fastrente? Da beregner vi overkurs eller underkurs på beløpet du innbetaler ekstra. Fastrenteavtalen forsetter som før for resten av lånet. Les mer om over- og underkurs.

Slik betaler du inn ekstra

  • Bruk kontonummer 7694 05 20076.
  • Merk innbetalingen med saksnummeret ditt og «ekstra betaling».

Slik blir betalingsplanen etter ekstra innbetaling 

For serie- og annuitetslån blir terminbeløpet (renter og avdrag) lavere, men løpetiden på lånet er uendret. Du kan søke om å få beholde terminbeløpet uendret for å korte ned løpetiden.

I Mitt kundeforhold kan du se hvordan en ekstra innbetaling påvirker betalingsplanen på lånet.