Kunde i Husbanken

På denne siden har vi samlet informasjon for våre låntakere i bransjen.

Logg dere inn på Mitt kundeforhold for å se vilkår og status på lånet. I tillegg kan dere endre fra flytende rente til fastrente om det er ønskelig.


Ofte stilte spørsmål

Vi har dessverre ingen løsning for å sende terminvarsel elektronisk til juridiske kunder. eFaktura fungerer kun for personkunder.

Vi jobber med å få til elektronisk fakturering av låneterminer også for andre enn de personlige kundene våre, men per i dag kan Husbanken altså ikke tilby en slik løsning for dere.

Roller i Enhetsregisteret i Brønnøysund gir de nødvendige rettigheter. Disse rollene i Enhetsregisteret gir deg tilgang til Mitt kundeforhold:

  • Daglig leder
  • Styreformann
  • Forretningsfører
  • Regnskapsfører
  • Revisor
  • Deltaker med proratarisk ansvar
  • Deltaker med solidarisk ansvar

Dere kan delegere tilgangen til andre. Trenger dere hjelp til dette, finner dere mer informasjon på altinn.no under hjelp.

Over- og underkurs blir beregnet ved å ta differansen mellom rentesatsen på lånet, og et veid snitt mellom to rentetilbud som er nærmest gjenstående bindingstid på lånet. 

Blir lånet innfridd før bindingstiden er utløpt, blir det beregnet over- eller underkurs av det som står igjen av lånebeløpet.

Innbetaler dere et ekstra beløp, blir det beregnet over- eller underkurs av innbetalingen.

Eksempler:

  • Blir avtalen brutt når det står igjen 2 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt av den flytende renten og 3 års fastrentetilbud. 
  • Blir avtalen brutt når det står igjen 7 år av bindingstiden, bruker vi et veid gjennomsnitt mellom 5 og 10 års fastrentetilbud.

Forsinkelsesrenter regner vi fra forfall og til betaling er mottatt.  Det blir beregnet forsinkelsesrenter selv om du har fått betalingsutsettelse. Disse rentene bli lagt til en senere terminforfall.

Les mer i lov av 17.02.1976 nr 100 Lov om renter ved forsinket betaling m.m

Adressen skal være den samme som Enhetsregisteret har i sitt register. Dersom navn og adresse ikke er riktig, ta kontakt med Husbanken.

Årsoppgavene finner dere ved å logge inn i Mitt kundeforhold.

Ja, dette ordner dere selv via Mitt kundeforhold.

Vær oppmerksom på at terminvarslene vil bli sendt ut per post.