Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene

Hvordan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene? Det søker Husbanken og Distriktssenteret svar på i et treårig prosjekt i samarbeid med 12 kommuner.  

distriktsbilde1

Andelen eldre vil øke sterkt i årene frem mot 2030, særlig i de mindre distriktskommunene. Boligmassen i distriktskommuner er gjerne ensidig og spredt, og består ofte av gamle eneboliger som ikke egner seg å bli gammel i. Denne utfordringa tar Husbanken og Distriktssenteret tak i via prosjektet.

Bolig- og eldreboligpolitikken har som mål at så mange som mulig skal bli boende hjemme så lenge som mulig. Nye og/eller mer tilgjengelige boliger kan gi økt livskvalitet for beboerne og kan lette presset på kommunens helse- og omsorgssektor. Men ny bygging kan være ulønnsomt i distriktene, og boligkjøp forbindes med risiko for boligprisfall.

Prosjektet retter seg mot kommuner med stagnerende og ensidige boligmarkeder, men satser på å skape kunnskap med overføringsverdi også til andre kommuner.

I prosjektperioden 2020-2022 skal deltakerkommunene prøve ut tiltak i egen kommune, dele erfaringer, gi innspill til utvikling av virkemidler og slik skape grunnlag for en mer aldersvennlig boligpolitikk i norske kommuner.

Disse kommunene er med: Sør-Varanger, Beiarn, Herøy i Nordland, Grong, Vanylven, Stryn, Ullensvang, Iveland, Vinje, Våler i Innlandet, Kongsvinger og Engerdal.

Mer informasjon finner du her: Prosjektmandat

Agenda Kaupang bistår prosjektet.

Birger Jensen
Prosjektleder Birger Jensen

Arbeidsgruppa består av:

  • Birger Jensen, prosjektleder Husbanken
  • Sigbjørn Spurkeland, Husbanken
  • Lillian Hatling, Distriktssenteret
  • Trude Risnes, Distriktssenteret
 

Noe du lurer på? Ring prosjektleder på +47 980 60 962 eller kontakt Husbanken eller Distriktssenteret på e-post.

 

Noen av kommunene som er med