Hvor mye kan jeg låne til bolig?

Her får du en pekepinn på hvor mye du kan ha i samlet boliglån. For å få vite nøyaktig hvor mye du kan låne, må du søke om lån og få et tilbud. Størrelsen på lånet i tilbudet kan være både høyere og lavere enn det som fremkommer av lånekalkulatoren.

Laster inn kalkulatoren...

Hva skal til for å få boliglån i Husbanken?

Du kan søke om lån på inntil 85 prosent av kjøpesummen eller det byggingen eller oppgraderingen av boligen koster. Du må ha egenkapital til å dekke de øvrige 15 prosentene av kostnadene.

Inntekten din, andre lån samt budsjetterte utgifter til forbruk og bolig legger føringer for hvor mye du kan låne.

Betjeningsevnen din stresstestes ved at det legges et påslag på dagens flytende rente på 3 prosentpoeng på alle lånene dine. Dersom dagens flytende rente pluss påslaget utgjør mindre enn 7 prosent, bruker vi 7 prosent som grunnlag for beregning av stresstesten.

Det gis normalt ikke lån utover fem ganger din bruttoinntekt.