Lånekalkulator

Lånekalkulatoren gir kun en indikasjon på hvor stort boliglån du kan ha.

Hvor mye kan jeg låne? 

Laster inn kalkulatoren...

Dette er det vi tror du kan låne i tillegg til samlet lån fra før. For å få en nøyaktig beregning må du søke om lån og få et tilbud. 

Hva skal til for å få boliglån i Husbanken? 

Som personlig lånesøker kan du søke om lån på inntil 85 prosent av prosjektkostnadene. De resterende 15 prosent er din egenkapital. Husbanken vurderer din betjeningsevne ved å bruke et rentepåslag på 5 prosentpoeng etter utlånsforskriften § 5 . Videre er det dine inntekter, gjeld, forbruksutgifter, boutgifter og fellesutgifter som legger føringer for hvor mye du kan låne.

Hva kan du få lån til? 

Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge eller oppgradere bolig. Forutsetningen er at du planlegger for høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger eller tilgjengelighet. Det er et krav at Husbankens låne- og støtteordninger er samfunnsmessig nødvendige og egnet til å oppnå boligpolitiske mål. 

Med høy kvalitet mener vi byggets fysiske og miljømessige kvaliteter, for eksempel

  • bruke miljøvennlige byggematerialer og riktig avfallshåndtering i byggeperioden
  • bygge med et naturlig lavt energiforbruk og benytte fornybare energikilder
  • at man enkelt kan endre rominndelingen i inngangsplanet for å kunne bo i boligen hele livsløpet

Du kan velge mellom tre ulike formål for kvalitet: