Lån til å kjøpe bolig fra utbygger

Har du planer om å kjøpe bolig fra en utbygger som har fått forhåndsgodkjent boligen hos oss? Da kan utbyggeren eller megleren hjelpe deg med å søke om lån fra Husbanken.

Utbyggeren har ansvar for å at du får den hjelpen du trenger i søknadsprosessen. Utbyggeren eller eiendomsmegleren fyller ut søknaden sammen med deg og sender den til Husbanken.

dokumenter

Fyll ut søknadskjema og send til Husbanken:

Søknad om lån til boligkvalitet (PDF, bokmål)

Søknad om lån til boligkvalitet (PDF, nynorsk)

dokumenter

Søknad om utbetaling

Fyll ut søknadskjema og send til Husbanken:

Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd (PDF, bokmål)
Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskot (PDF, nynorsk)

Søknaden må sendes til Husbanken per post. Søknaden inneholder personsensitive opplysninger, som ikke blir kryptert ved sending av e-post

 

Hvor mye kan jeg låne?

Lånekalkulatoren gir kun en indikasjon på hvor mye du kan låne.

Laster inn kalkulatoren...

Dette er det vi tror du kan låne i tillegg til samlet lån fra før. For å få en nøyaktig beregning må du søke om lån og få et tilbud. 

Hva skal til for å få boliglån i Husbanken?

Som personlig lånesøker kan du søke om lån på inntil 85 prosent av prosjektkostnadene. De presterende 15 prosent er din egenkapital. Husbanken vurderer din betjeningsevne ved å bruke et rentepåslag på 5 prosentpoeng etter utlånsforskriftens § 5. Videre er det dine inntekter, gjeld, forbruksutgifter, boutgifter og fellesutgifter som legger føringer for hvor mye du kan låne.