Klage på vedtak om bostøtte

Feil opplysninger om studentstatus

Du kan klage hvis det er brukt feil opplysninger om studentstatus eller hvis du mener at du/dere er omfattet av en av unntaksreglene.

Her kan du lese mer studenter, elever og lærlinger

Dette er unntakene som gir grunnlag for å klage:

Hvis eleven i husstanden går i grunnskolen, kan du klage på vedtaket.

Fyll ut klageskjemaet nedenfor og legg ved dokumentasjon. Dokumentasjon kan være en bekreftelse fra skolen på at eleven går i grunnskolen.

Klageskjema – ordinært vedtak

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)

Klagen sender du til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Å ha «voksenrett» betyr at du har lovfestet rett til utdanning fra året du fyller 25 år. Hvis eleven i husstanden går i videregående opplæring og har voksenrett til utdanning, kan du klage på vedtaket.

Fyll ut klageskjemaet nedenfor og legg ved dokumentasjon. Dokumentasjon kan være en bekreftelse fra skolen på når eleven begynte i videregående opplæring. Hvis det kan være tvil om eleven begynte i utdanningen etter fylte 25 år, bør du i tillegg legge ved bekreftelse på at eleven har «voksenrett» til utdanning.

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)

Klagen sender du til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Hvis studiet/utdanningen er et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med NAV eller kommunen, kan du klage på vedtaket.

Fyll ut klageskjemaet nedenfor og legg ved dokumentasjon. Dokumentasjon kan være vedtak, individuell plan eller liknende som viser at utdanningen er et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med NAV/kommunen.

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)

Klagen sender du til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Hvis studenten/eleven mottok noen av disse ytelsene , kan du klage på vedtaket. 

Fyll ut klageskjemaet nedenfor og legg ved dokumentasjon. Dokumentasjon kan være kopi av utbetalte arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad.

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)

Klagen sender du til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Hvis studenten/eleven/lærlingen midlertidig har flyttet til studiestedet, kan vi vurdere å slette personen fra søknaden. Du kan da klage på vedtaket.

Fyll ut klageskjemaet nedenfor og legg ved dokumentasjon. Dokumentasjon kan være kopi av leiekontrakt på studiestedet. I klagen må du opplyse om når studenten/eleven flyttet ut og når det er forventet at studenten/eleven flytter hjem.  

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)

Klagen sender du til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.