Klage på vedtak om bostøtte

Feil antall personer i husstanden

Hvis du mener at det er brukt feil opplysninger om antall personer i husstanden i behandlingen av søknaden din om bostøtte, kan du klage på vedtaket.

Du må kontakte den som har flyttet, og be om at flyttingen blir meldt til Folkeregisteret. Hvis den som har flyttet ikke melder flyttingen, må du selv kontakte Folkeregisteret for å få rettet opplysningene.

Spesielt om studenter og militær førstegangstjeneste

Personer som oppholder seg borte fra hjemmet, for eksempel studenter og personer i militær førstegangstjeneste, kan slettes fra søknaden i perioden de er bosatt på studiestedet eller tjenestestedet.

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor. Husk å oppgi
  • navn og fødselsnummer på personen som flyttet ut
  • når personen flyttet
  • hvorfor flyttingen ikke er meldt
 2. Legg ved dokumentasjon, for eksempel
  • separasjonspapirer 
  • leiekontrakt på studiestedet (student)
  • bekreftelse fra tjenestestedet (militær)
  • andre dokumenter som viser at personen har flyttet
 3. Send klagen og ny søknad på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor. Husk å oppgi
  • navn og fødselsnummer på personen(e) som har flyttet inn
  • når personen(e) flyttet inn
 2. Hvis personen er over 18 år, må du i tillegg fylle ut side 1 og side 3 i et søknadsskjema. Du trenger kun å gi opplysninger som gjelder den nye personen.
 3. Legg ved dokumentasjon – se mer informasjon i skjemaet.
 4. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)