Klage på vedtak om bostøtte

Feil boutgifter i beregningen av bostøtte

Hvis du mener at det er brukt feil opplysninger om boutgiftene dine i behandlingen av søknaden din om bostøtte, kan du klage på vedtaket.

Dette må du gjøre: 

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 2. Legg ved dokumentasjon, kopi av siste innbetalte husleie eller kopi av ny leiekontrakt. NB: Leier du kommunal bolig, trenger du ikke å dokumentere husleien.
 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema - vedtak

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 2. Legg ved dokumentasjon på
  • fellesutgifter, kopi av siste innbetaling
  • boliglån, kopi av låneavtalen eller nedbetalingsplanen og kopi av faktura eller innbetalte låneutgifter (renter og avdrag)
   • Har du refinansiert boliglånet og økt gjelden din? Da må du i tillegg dokumentere restgjelden på det opprinnelige lånet da det ble refinansiert. Du får kun godkjent lån brukt til kjøp eller nødvendig utbedring av boligen.
 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema -vedtak

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 2. Legg ved dokumentasjon på
  • eiendomsskatt – kopi av faktura eller innbetaling
  • festeavgift – kopi av faktura eller innbetaling 
  • boliglån – kopi av låneavtalen eller nedbetalingsplanen + kopi av faktura eller innbetalte låneutgifter (renter og avdrag)
   • Har du refinansiert boliglånet og økt gjelden din? Da må du i tillegg dokumentere restgjelden på det opprinnelige lånet da det ble refinansiert. Du får kun godkjent lån brukt til kjøp eller nødvendig utbedring av boligen. 
 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema- vedtak

Klage på vedtak - bokmål (PDF)

Klage på vedtak - nynorsk (PDF)

Dette må du gjøre:

 1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
 2. Legg ved dokumentasjon, kopi av siste innbetalte husleie eller kopi av ny leiekontrakt. NB: Leier du kommunal bolig, trenger du ikke å dokumentere husleien.
 3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.