Klage på vedtak om bostøtte

Feil netto formue eller formuesverdi på bolig

Hvis du mener at det er brukt feil opplysninger om formue og formuesverdi på boligen i behandlingen av søknaden din om bostøtte, kan du klage på vedtaket.

Netto formue er brutto formue minus gjeld i Norge og utlandet. Brutto formue kan være verdien av bankinnskudd, fast eiendom, bil, verdipapirer og annet. Trenger du hjelp, kan du kontakte Skatteetaten.


Dette må du gjøre:

  1. Fyll ut skjemaet nedenfor.
  2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.
  3. Send klagen på papir til Husbanken. Adressen finner du i klageskjemaet.

Klageskjema

Klage på meldepliktige inntekter og formue - bokmål (PDF)

Klage på meldepliktige inntekter og formue - nynorsk (PDF)

Du kan beregne formuesverdien av boligen din med Skatteetatens boligkalkulator (skatteetaten.no).

Les mer om formuesverdi av bolig (skatteetaten.no).

Formuesverdi bolig blir brukt til å fastsette fribeløpet i netto formue.

Dette må du gjøre:

  1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
  2. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.
  3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema

Klage på bostøtte - bokmål (PDF)

Klage på bostøtte - nynorsk (PDF)

Dette må du gjøre:

  1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor.
  2. I tillegg må du fylle ut skjemaet om barns formue.
  3. Du trenger ikke å legge ved dokumentasjon, men du kan bli bedt om å dokumentere opplysningene når skatteoppgjøret for i år er klart.
  4. Send klagen på papir til Husbanken. Adressen finner du i klageskjemaet.

Klageskjema

Klage på meldepliktige inntekter og formue - bokmål (PDF)

Klage på meldepliktige inntekter og formue - nynorsk (PDF)

Opplysninger om barns formue - skjema

Opplysninger om barns formue - bokmål (PDF)

Opplysninger om barns formue - nynorsk (PDF)