Andre årsaker til klager

Du kan klage på vedtak om bostøtte dersom du mener at vedtaket er fattet på grunnlag av feil opplysninger.

Før du sender klage, se vår side med informasjon om hvordan du klager på ulike opplysninger. Dersom det du vil klage på ikke finnes der, kan du sende inn skjemaet nedenfor.

Dette må du gjøre: 

  1. Fyll ut klageskjemaet nedenfor
  2. Du må dokumentere alle nye opplysningene
  3. Send klagen på papir til kommunens postmottak. Adressen finner du i vedtaket du har fått.

Klageskjema: