Klage på vedtak om bostøtte

Klage på et bostøttevedtak

Hvis du mener at vedtaket du har fått om bostøtte er fattet på feil opplysninger, kan du sende en klage. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket.

På disse sidene kan du lese om hva du kan klage på og hvordan du går fram.

Slik er saksgangen for klager på vedtak om bostøtte

  • Finn riktig skjema for klagen din på de neste sidene og fyll det ut. 
  • Send inn klagen. På klageskjemaet står det om du skal sende den til kommunen eller til Husbanken. Du kan få hjelp av kommunen til å klage.
  • Kommunen sjekker at alle nødvendige opplysninger er med. Hvis det mangler informasjon, tar kommunen kontakt med deg.
  • Kommunen sender klagen til Husbanken for behandling.
  • Husbanken fatter vedtak og sender det direkte til deg. Kommunen får også melding om avgjørelsen.
  • Har du spørsmål om vedtaket, må du ta kontakt med kommunen.

Fikk du negativt svar på klagen din?

Hvis Husbanken ikke gir deg medhold i klagen din, så kan du klage på nytt. Hvis Husbanken fremdeles ikke ønsker å omgjøre vedtaket, så vil Husbanken sende klagen din til en uavhengig klagenemnd.

Om klagenemnda for Husbanken