Kan jeg få bostøtte?

Her kan du sjekke om du og de du bor sammen med oppfyller kravene.

Du

 • må være over 18 år

 • kan ikke være i førstegangstjeneste

 • kan ikke være student

Du kan likevel søke bostøtte hvis du

 • er student med barn
 • er student og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
 • er student uten rett til ytelser fra Statens lånekasse
 • er forelder til en hjemmeboende student
 • er forelder til en i førstegangstjeneste som ikke bor hjemme
 • er under 18 år og har egne barn

Boligen

 • må være en selvstendig bolig med egen inngang 

 • må ha eget bad og toalett 

 • må ha en kjøkkenløsning og mulighet for søvn og hvile 

Du kan likevel søke hvis du

 • bor i et bokollektiv der boligen er tildelt av kommunen
 • bor i et privat bokollektiv av helse- eller sosialfaglige grunner

Kommunen må godkjenne at boligen er egnet for at flere bor sammen og at din boenhet er egnet for deg/dere. Les mer om private bokollektiv.

Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er. Vi bruker brutto månedlig inntekter for alle over 18 år i husstanden i beregningen. 

Her finner du inntektsgrensene for bostøtte

Kan du ha rett på bostøtte?