Overgangsordning for uføre

Overgangsordningen blir videreført.

Overgangsordningen gjelder kun uføretrygdede som mottok bostøtte i desember 2014. Bakgrunnen for ordningen er overgangen til ny uføretrygd i 2015. Uføre fikk da en høyere brutto inntekt. For å unngå at noen falt ut av bostøtteordningen som følge av høyere inntekt, ble det opprettet en overgangsordning. Denne ordningen er vedtatt å bli permanent.

Uføre i overgangsordningen får ett trekk i inntekten før beregningen av bostøtte.  Trekket er differansen mellom brutto uførepensjon i desember 2014 og brutto uføretrygd i januar 2015. Trekket ble oppjustert med 3,43 i 2017.

Slik finner du din inntektsgrense

Uføre i overgangsordningen har høyere inntektsgrense enn tabellene for inntektsgrenser viser. Du finner inntektsgrensen din ved å summere øvre inntektsgrense i tabellen med trekket som blir gjort i inntekten din. Trekket finner du i beregningsoppgaven i siste bostøttevedtaket du fikk.