Regelverk bostøtte

Her finner du lover og forskrifter for bostøtteordningen.


Lovdata Lov om bostøtte 
Lovdata Forskrift om bostøtte
Lovdata

Forskrift om klagenemnd

   

                                                                                                                                     

Mer informasjon om regelverket:

Inntekten som blir brukt i beregningen 

Boutgiftene som blir brukt i beregningen

Beregning av bostøtten

Om studenter, elever og lærlinger