Opplæring i plankrav

Fra 2022 innfører regjeringen et plankrav for at kommunene skal kunne søke investeringstilskudd for omsorgsboliger og sykehjem. Her finner du filmer som gir deg innføring og opplæring i det nye plankravet.

Plankravet innebærer at kommunene skal vurdere behovet for fremtidige heldøgns omsorgsplasser nøye, i lys av sitt nåværende bo- og tjenestetilbud, den eksisterende boligmassen og hvordan dette kan utvikles i tiden framover. Plankravet er et virkemiddel for å oppnå mer bærekraftige løsninger, derfor er det viktig at behovsanslaget er kunnskapsbasert der alle relevante og viktige faktorer som påvirker behovet, er vurdert.   

Les mer om plankravet

Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor dersom du har spørsmål om plankravet, trenger råd eller veiledning.