Rapporter

Her finner du rapporter som er resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Husbankens arbeid med FoU skal bidra til kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.


Søk etter rapporter og annen litteratur i vår database Koha

 

 

 1. Velferdsteknologi som virkemiddel for at personer med sammensatte utfordringer knyttet til rus og psykisk helse kan få tilgang til og beholde egnet bolig over tid

  Velferdsteknologi som virkemiddel for at personer med sammensatte utfordringer knyttet til rus og psykisk helse kan få tilgang til og beholde egnet bolig over tid.

  • Tobba T. Sudmann
  • Høgskulen på Vestlandet
  • Bergen
  • 2021
 2. Sikkerhetsteknologi i omsorgsboliger og sykehjem

  Denne rapporten har SINTEF gjennomført en kartlegging og vurdering av sikkerhetsteknologi til bruk i omsorgsboliger og sykehjem som har til hensikten å forebygge, avverge og begrense vold og trusselsituasjoner. En av konklusjonene i rapporten er at kunnskapsgrunnlaget for at effekter av denne type teknologi, sett i forhold til volds- og trusselsituasjoner, er svakt.

  • Mette Røhne
  • Sintef
  • Oslo 2020
  • 2020
 3. Bonum Domos

  Karde AS har laget en veileder om velferdsteknologi og annen teknologisk tilrettelegging i boliger for mennesker med utviklingshemning.

  • Mari Sætre Digernes
  • Oslo 2016
  • 2016
 4. Smarte helsetjenester i trygge boliger

  Rapporten presenterer resultatet av en bred kartlegging og vurdering av relevante standarder på området velferdsteknologi og bygningsmasse. Som ledd i kartleggingen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant utvalgte aktører innenfor velferdsteknologiområdet for å få en oversikt over interesser og behov i markedet.

  • Rudolph Brynn
  • Standard Norge, Bryn, Mathiesen, Sætrang
  • Lysaker
  • 2015
 5. Bygge velferdsteknologisk nytte for beboere og tjenesteytere og styrket bokvalitet for beboerne på Bjerknes Plass

  Erfaringene fra pilotprosjektet om velferdsteknologi og smarthusløsninger på Bjerknes Plass i Bergen. Bjerknes Plass er et av de største prosjektene i Norge som er klargjort for velferdsteknologi. Utbyggingsselskapet ByBo AS i Bergen har installert en velferdsteknologisk basisinstallasjon i 108 leiligheter, som innebærer at leilighetene har en grunnpakke med mulighet til å bestille ulike velferdsteknologiske tjenester etter behov.

  • ByBo AS
  • Bergen
  • 2014