Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Færre bostedsløse

  Fra 2012 til 2016 gikk tallet på bostedsløse i Norge ned fra 6300 til 3900 personer. Rapporten ser nærmere på mulige forklaringer på nedgangen i antall bostedsløse, samt drøfter metoden som er brukt og alternative metoder for kartlegging.

  • Evelyn Dyb
  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Evelyn Dyb
  • 2019
 2. Bostedsløse i Norge 2016 - en kartlegging

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR presenterer i denne rapporten en landsomfattende kartlegging av bostedsløse i Norge 2016. Studiene gir et tverrsnitt av antall og profil på populasjonen av bostedsløse i uke 46 i 2016. Studien inngår en tidsserie og er den sjette kartleggingen av bostedsløse.

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Dyb, Evelyn
  • By- og regionforskerinstituttet NIBR ved Dyb, Evelyn
  • Oslo
  • 2017
 3. Housing first i Norge - sluttrapport

  Dette er sluttrapporten om Housing first-prosjektene i Norge. Her går forskerne gjennom prosesser, resultater og kartlegging. Housing first-modellen ble utarbeidet av den frivillige organisasjonen «Pathways to Housing», som ble etablert av psykiateren Sam Tsemberis i 1992 i New York.

  • Snertingdal, Mette Irmgard
  • Fafo ved Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
  • Oslo
  • 2015
  • nob
 4. Housing first i Norge - en kartlegging

  Dette er første delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Housing first-modellen ble utarbeidet av den frivillige organisasjonen «Pathways to Housing», som ble etablert av psykiateren Sam Tsemberis i 1992 i New York.

  • Snertingdal, Mette I.
  • Oslo | Fafo ved Mette I. Snertingdal
  • 2014
  • nob
 5. Bostedsløshet i Norge 2012

  Rapporten påpeker de spesielle problemene grupper av bostedsløse står overfor og utfordringene hjelpeapparatet møter i arbeidet med gruppene. En kontinuerlig innsats er nødvendig for å bekjempe bostedsløshet, og valg av metoder i arbeidet kan ha stor betydning for nivået på bostedsløsheten. En boligledet modell som f.eks. Housing First har vist seg mer effektiv i bekjempelse av bostedsløshet enn for eksempel en trappemodell eller ”housingready”-tilnærming.

  • Dyb, Evelyn
  • Norsk instiutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2013