Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Norgeshus Startbolig

  Norgeshus har etter samtaler med Husbanken, sett på muligheten for enkle små boliger som egner seg til personer som skal inn på markedet med kommunalt startlån som finansiering til sin første bolig. Det er i dag kostnadskrevende å anskaffe seg en egen bolig, og det er ikke alle som har muligheter for å ordne det på egen hånd. Vi ønsker å se nærmere på muligheten for å bygge rimeligere boliger. Vi har derfor designet noen alternativer til standardisert konsepter og kataloghus, hvor det er fokus på å bygge rimelig og effektivt. Selv om vi ønsker å kutte kostnader på selve byggeriet, skal dette ikke gå utover bokvalitet. Vi ønsker å bygge rimelige boliger med flott design.

  • Snorre Bjørkum
  • Melhus 2021
  • 2021
 2. Boligeierne og marginalene

  Masteroppgaven analyserer debatten rundt en potensiell tredje boligsektor i Oslo og rollen til det ikke-kommersielle perspektivet. I konflikten rundt ikke-kommersielle og kommersielle perspektiver av tredje boligsektor står eierbegrepets rolle sentralt. Etter en lang periode uten ordentlig politisk debatt og evaluering av eierlinja, er det tendenser til at eierlinja nå blir utfordret og at ideologiske konflikter som lenge har vært undertrykt kommer til syne.

  • Ina Marie Christiansen
  • Bergen 2021
  • 2021
 3. Ulstein kommunes boligsosiale arbeid for en aldrende befolkning

  Case-studien av Ulstein kommune som «beste praksis» består av intervju med fem sentralt plasserte informanter i Ulstein kommune. Analysen viser blant annet at det eksisterer et tett samarbeid mellom administrasjon og politikk, med både faste møter og en kultur for å kunne diskutere mer overgripende problemstillinger utenfor sakslisten. Dette har skapt en felles og omforent forståelse for overordnede mål for utvikling av kommunen, som igjen har skapt grobunn for en nærmest ubyråkratisk handlekraft.

  • Gøril Groven
  • Ålesund 2021
  • 2021
 4. Selvbygging og boligutvikling i by

  Målet med studien er å si noe om hva som skal til for at boenheter med selvbygging/ egeninnsats lar seg realisere i boligblokker i byområder. Oppgaven ser også på om delvis selvbygging kan bidra til å redusere terskelen for husholdet inn i boligmarkedet i Norge. Dette gjelder både ved nybygg og konverteringsprosjekter.

  • Heidi A. Lundbakk
  • Trondheim 2021
  • 2021
 5. Strategies for promoting affordable housing in Oslo: a case of strong path dependence?

  This paper is an analysis of the new policy paper for the provision of affordable housing in Oslo, ‘Nye veier til egen bolig’ (new paths to a permanent home), launched by the City Government of Oslo in January 2019. The policy paper is examined in the theoretical light provided by Bengtsson and Ruonavaara’s weak (non-deterministic) conception of path dependence. I have identified the main political strategies for the provision of affordable housing in Oslo and mapped out four criteria based on three key moments (critical junctures) of in Norwegian housing history that I have used to discuss and measure the degree of path dependence in the affordable housing strategies: owner-orientation, rental-friendliness, market-orientation and subsidy-friendliness. The Danish housing scheme Almenbolig+ is included as a comparative element in the analysis, as the City Government have suggested to adapt this from Copenhagen. In the discussion I argue that there are varying degrees of path dependence in today’s affordable housing strategies, but the main tendency is that ownership strategies are the most emphasized and that the ambivalence towards rental housing still persists.

  • Hildegunn Elstad Christiansen
  • Oslo 2021
  • 2021