Bostøtte

Bostøtte er en støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter. Her kan du lære mer om ordningen, enten du er nysgjerrig og ny søker, eller om du allerede har søkt om bostøtte.