Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Jeg har søkt bostøtte

Endringer i vedtaket for juni 2020

Alle får endret bostøtte for juni på grunn av nye satser. Du får derfor nytt vedtak 20. juli. Det kan være flere grunner til at vedtaket ditt er endret. 

Les mer om hvorfor vedtaket ditt kan bli endret