Renter

Fastrentene i Husbanken endres hver måned, mens den flytende renten endres annenhver måned. Rentene er markedsstyrte og blir beregnet på grunnlag av de fem beste lånetilbudene i markedet.

Rentene her blir oppdatert cirka den 6. i hver måned.

Rentene for juli 2024

Ønsker du å benytte deg av fastrentetilbudet for juli må avtalen være mottatt i Husbanken innen 24. juni.

Termin­forfall Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende*
Månedlig 4,208 % 4,054 % 3,948 % 4,237 % 4,554 %
Kvartalsvis 4,223 % 4,068 % 3,961 % 4,252 % 4,571 %
Halvårlig 4,245 % 4,088 % 3,980 % 4,274 % 4,597 %

* Flytende rente fram til 30. juni. Ny flytende rente fra 1. juli er 4,640 %, 4,658 % og 4,685 %. 

Du kan inngå avtale om fast rente mellom den 6. og den 24. hver måned.

Effektiv rente vil være 0,1-0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbetalingsvilkår.

Særrenten, for lån gitt på særlige vilkår gitt fram til 1996, vil til enhver tid være ett prosentpoeng lavere enn den ordinære renten.

Vi gjør oppmerksom på at renten på startlån kan være inntil 0,25 prosentpoeng høyere enn Husbankens renter, fordi kommunene kan legge på for å dekke sine administrative utgifter.

Les mer om forskjellene på fast og flytende rente

Fra fast til flytende rente i bindingsperioden

Mer om rentene i Husbanken

Rentene på lån i Husbanken beregnes med utgangspunkt i endringer i markedsrentene etter en modell fastsatt i forskrift om lån fra Husbanken. En renteendring i markedet får først effekt på rentene i Husbanken etter 2-3 måneder. Slik fastsettes rentene i Husbanken.

  • Fastrentene endres den 1. hver måned.
  • Flytende rentene endres den 1. annenhver måned
    (januar, mars, mai, juli, september, november).

Les mer om hva som skjer med rentene i Husbanken når Norges Bank hever styringsrenten.