Renter

Fastrentetilbudene (nom.) for oktober 2023

NB! Nye renter vil bli lagt ut ca. den 6. i hver måned.

Ønsker du å benytte deg av fastrentetilbudet for oktober må avtalen være mottatt i Husbanken innen 24. september.

Personlige og juridiske låntakere kan inngå fastrenteavtale elektronisk i Mitt kundeforhold.

Vi gjør oppmerksom på at renten på startlån kan være inntil 0,25 prosentpoeng høyere enn Husbankens renter. Mer informasjon om renten på startlån.

Kommuner må hente avtalen på Ekstranettet og sende den inn per post.

Termin­forfall Fast 3 år Fast 5 år Fast 10 år Fast 20 år Flytende
rente*
Månedlig 4.429 % 4,275 % 4,092 % 4,381 % 3,368 %
Kvartalsvis 4,445 % 4,290 % 4,106 % 4,397 % 3,377 %
Halvårlig 4,470 % 4,313 % 4,127 % 4,421 % 3,391 %

* Flytende rente fram til 31. oktober. Ny flytende rente fra 1. november 2023 er 3,842%, 3,854% og 3,873%.

Særrenten vil til enhver tid være 1 % lavere enn den ordinære renten. Særrenten gjelder lån gitt på særlige vilkår gitt fram til 1996. Renten kan likevel ikke være negativ.

Effektiv rente vil være 0,1-0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbetalingsvilkår.

Skal jeg velge fast eller flytende rente?

Fra fast til flytende rente i bindingsperioden