Kommunale bustadtilskot for privatpersonar

Det er ei kommunal oppgåve å gi økonomisk hjelp til bustadetablering og bustadtilpassing. Stortinget vedtok å innlemme tilskot til etablering, tilskot til tilpassing og tilskot til utgreiing og prosjektering i kommuneramma frå 2020.

Les meir om overføringa av tilskota til kommunane

Her finn du som saksbehandlar i kommunen rettleiarar som kan være til hjelp i saksbehandlinga av tre personretta tilskot: