Grunnkurs i bostøtte

Den digitale grunnopplæringen om bostøtte er tilpasset nye saksbehandlere og andre som jobber i førstelinja i kommunene.

Formålet med kurset er å gi en rask innføring i regelverket for bostøtteordningen. Det er en forutsetning at du som saksbehandler i forkant av kurset gjør deg kjent med følgende:

Kurset er obligatorisk for nye saksbehandlere på bostøtte. Nye saksbehandlere må gjennomføre kurset før de får tilgang til bostøttesystemet. De som jobber i førstelinja kan også ha god nytte av å ta kurset. 

Grunnkurs i bostøtte for saksbehandlere

Har du problemer med å komme inn på kurset?

Vi vet at noen har problemer med å komme inn på kurset. Det kan være at interne brannmurer forhindrer tilgang, det mangler lydkort og annet. Da må du ta kurset fra en annen pc enn du vanligvis bruker på jobb. Slik går du fram:

  • Klikk inn i kurset og opprett bruker fra din jobb-PC.
  • Du får da en e-post med en lenke. Hvis du ikke får e-posten, må du kontakte brukerservice@husbanken.no og be dem om å åpne kurset for deg.
  • Når du er registrert, kan du logg inn på kurset fra alle type maskiner, lesebrett og så videre.