Kurs og opplæring

Her finner du grunnkurs i bostøtte for nye saksbehandlere, samt spørsmål og svar fra våre webinarer om bostøtte. 

Du som er saksbehandler i kommunen finner våre opplæringsvideoer og opptak av webinarer lett tilgjengelig i saksbehandlingssystemet for bostøtte.

Opptak av webinar om bostøtte finner du inne i saksbehandlingssystemet for bostøtte.

Er du ny saksbehandler på bostøtte? Da skal du gjennom grunnkurset nederst på denne siden før du kan søke om tilgang til bostøttesystemet.

Spørsmål og svar fra webinarer

Her finner du svar på spørsmål om ulike tema, som har kommet inn fra deltakere på våre webinarer:

Private bokollektiv

Delt fast bosted

Krav til boligen

Ofte stilte spørsmål om bostøtte saksbehandling

Både kommunen og Husbanken har selvstendig arkivansvar.

 • Kommunen skal arkivere alle dokumenter som søker sender til kommunen i eget arkivsystem.
 • Husbanken har arkivansvar for alle dokumenter søker sender inn elektronisk i Min bostøtte.

 

 • Du må svare "Nei" på at boutgiftene er dokumentert i bostøttesystemet. Da vil det dukke opp en «oppgave» i Min bostøtte, der søker kan laste opp manglende dokumentasjon. Søker kan laste opp dokumentasjon fram til dagen før vi fatter vedtak.
 • Du må melde fra til søker om hva som mangler av dokumentasjon. Du kan ta ut brev fra bostøttesystemet, som du kan bruke for å etterlyse dokumentasjonen.
 • Hvis det mangler dokumentasjon på vedtaksdato, vil søker få avslaget "V09-manglende opplysninger".  

 • Da kan du feilmarkere feltet som du mangler opplysninger om. Det gjør du ved å trykke på krysset ved siden av feltet i bostøttesystemet.
 • I tillegg må du melde fra til søker om hva som mangler av dokumentasjon. Du kan ta ut brev fra bostøttesystemet, som du kan bruke for å etterlyse dokumentasjonen. Brevet må arkiveres i kommunens arkiv. Legg gjerne inn et notat om hva som mangler i saken.
 • Søker må sende dokumentasjonen til kommunens postmottak.
 • Søker vil få avslaget "V09-manglende opplysninger" hvis et felt er feilmarkert på vedtaksdato.

Søker kan laste opp ny dokumentasjon fram til dagen før systemet stenger for kommunen. Se tidsplanen. Husk at søker kan laste opp ny dokumentasjon kun i saker der det er registrert at det mangler dokumentasjon på boutgifter.

 • Du bør etterspørre dokumentasjon som viser at personen har flyttet ut. I noen tilfeller vil det være vanskelig for søker å legge fram slik dokumentasjon på vegne av en utflyttet biperson. I slike saker må du bruke skjønn.
 • Hvis du godkjenner å fjerne en biperson fra saken, bør du i tillegg varsle Folkeregisteret om avviket. Ny lov om folkeregistrering pålegger offentlige myndigheter å varsle når deres opplysninger ikke samsvarer med det som er registrert i Folkeregisteret. Her finner du mer informasjon: Tips om avvik i Folkeregisteret for virksomheter og myndigheter - Skatteetaten

Hvis du får kontakt med søker:

 • Avklar situasjonen og prøv også å få rede på hvor lenge søker har bodd på annen adresse.
 • Hvis søker bekrefter at han/hun ikke er bosatt, registrer Nei på at søknadsadressen og bostedsadressen er lik i bostøttesystemet. Legg inn notat på saken om bakgrunnen for endringen.
 • Søker får da avslaget 05 – ikke bosatt på søknadsadressen.
 • Du bør i tillegg varsle Folkeregisteret om avviket. Ny lov om folkeregistrering pålegger offentlige myndigheter å varsle når deres opplysninger ikke samsvarer med det som er registrert i Folkeregisteret. Her finner du mer informasjon: Tips om avvik i Folkeregisteret for virksomheter og myndigheter - Skatteetaten

Hvis du ikke får kontakt med søker:

 • Skriv et brev til søker som du sender til siste kjente adresse. I brevet varsler du om at du har fått opplysninger om at søker ikke er bosatt på adressen, og at søker derfor vil få avslag neste måned.
 • Registrer Nei på at søknadsadressen og bostedsadressen er lik i bostøttesystemet. Legg inn notat på saken om bakgrunnen for endringen.
 • Søker får da avslaget 05 – ikke bosatt på søknadsadressen.

Hvis søker har mottatt bostøtte på feil adresse i flere måneder, bør du kontakte Husbanken. Husbanken vil da vurdere om bostøtten skal kreves tilbake. 

 • Hvis søker har søkt elektronisk, har de i e-søknaden fått beskjed om at bipersonen må melde flytting. Hvis søker har søkt på papir, må du kontakte søker og be om at det blir meldt flytting til folkeregisteret.
 • Registrer saken og svar Nei på at folkeregistrert adresse er lik søknadsadressen for bipersonen.
 • Hvis flyttingen blir registrert før vedtaksdato, vil saken bli behandlet på vanlig måte.

Hvis flyttingen er registrert etter vedtaksdato, vil søker få vedtaket EV48 – biperson ikke bosatt på søknadsadressen. Husbanken kan behandle saken på nytt når flyttingen er registrert i Folkeregisteret.

 • Når flyttingen er registrert i Folkeregisteret, sender vi automatisk et brev til søker som sier at han/hun må søke på ny adresse.
 • I Min bostøtte får søker en "oppgave", der søker blir bedt om å søke på nytt.
 • Hvis søker ikke sender inn ny søknad, vil søker få avslaget "EV05 – ikke bosatt på søknadsadressen".

Hvis du er i tvil om boligen er godkjent som bolig, må du sjekke om boligen tilfredsstiller kravene. Det er spesielt viktig å sjekke at boligen er selvstendig og har egen inngang som kun søker har tilgang til. Videre må alle rommene være godkjente for boligformål. Du kan finne opplysninger om boligen i ulike registre eller ved å henvende deg til teknisk etat i kommunen. Les mer om krav til boligen i veilederen.