Stipend til masteroppgaver

Husbanken deler ut stipender på 30 000 kroner til masterstudenter som skriver om tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid.

Studenter fra høgskoler eller universiteter i Norge kan søke. Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Stipendene skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid, sosial boligpolitikk og andre relevante temaer for Husbankens arbeid. 

Når vi skal dele ut stipendene, vurderer vi hvor relevant oppgaven er for Husbankens arbeidsfelt, samt studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Stipendet er toårig. Det betyr at masteroppgaver som fikk tildelt stipend i 2022 som hovedregel må fullføres i 2022 eller 2023.

Husbanken vil prioritere oppgaver som er knyttet til en eller flere av suksessfaktorene i boligsosialt arbeidet:

 • organisering og samordning
 • forankring og eierskap
 • overordnet strategi
 • kompetanse
 • økonomiske ressurser
 • brukermedvirkning

Her finner du en nærmere beskrivelse og utdyping av suksessfaktorene

Søknadsfrist

Frist for å søke stipend i 2023 er ikke fastsatt.

Saksgang

 1. Fyll ut søknadsskjema (PDF)  
  Fyll inn kun punkt 1, 2, 5, 9 og 10 og fødsels- og personnummer i rubrikken for org. nr.
 2. Vedlegg:
  • Prosjektskisse om beskriver masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt framdriftsplan
  • Dokumentasjon av avlagte eksamener og annen relevant erfaring
 3. Send søknaden som e-post til: post@husbanken.no
  NB: Ikke send sensitive opplysninger i e-post. Karakterutskrifter og lignende bør sendes pr. post.

Ta kontakt på telefon 22 96 16 00 hvis du lurer på noe.

Disse studentene og oppgavene har fått stipend

Stipend 2022

Stipend 2021

Stipend 2020