Stipend til masteroppgaver

Husbanken deler ut stipender på 30 000 kroner til masterstudenter som skriver om tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid.

Studenter fra høgskoler eller universiteter i Norge kan søke. Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Vi vil stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid, sosial boligpolitikk og andre relevante temaer for Husbankens arbeid. 

Husbanken vil prioritere oppgaver som er knyttet til ett eller flere av følgende suksessfaktorer, som er grunnleggende for at kommunene når målene i det boligsosiale arbeidet:

 • organisering og samordning
 • forankring og eierskap
 • overordnet strategi
 • kompetanse
 • økonomiske ressurser
 • brukermedvirkning

På veiviseren.no finner du en nærmere beskrivelse og utdyping av suksessfaktorene

Tildeling av stipend på 30 000 kroner vurderes på grunnlag av oppgavens relevans for Husbankens arbeidsfelt og studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

Stipendet er toårig. Det betyr at masteroppgaver som får tildelt stipend i 2022 som hovedregel må fullføres i 2022 eller 2023.

Søknadsfrist

Frist for å søker er 15. februar 2022.

Saksgang

 1. Fyll ut søknadsskjema (PDF)
  Fyll inn kun punkt 1, 2, 5, 9 og 10 og fødsels- og personnummer i rubrikken for org. nr.
 2. Vedlegg:
  • Prosjektskisse om beskriver masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt framdriftsplan
  • Dokumentasjon av avlagte eksamener og annen relevant erfaring
 3. Send søknaden som e-post til: post@husbanken.no
  NB: Ikke send sensitive opplysninger i e-post. Karakterutskrifter og lignende bør sendes pr. post.

Ta kontakt på telefon 22 96 16 00 hvis du lurer på noe.