Stipend til masteroppgaver

Husbanken deler ut stipender på 30 000 kroner til masterstudenter som skriver om tema knyttet til bolig og boligsosialt arbeid.

Tema for oppgaven må være innenfor Husbankens fagområder. Stipendet skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til boligsosialt arbeid og boligtiltak i hele landet, og andre tema som er relevante for Husbankens arbeid.

Studenter fra høgskoler og universiteter i Norge kan søke. Husbanken kan gi ett stipend på inntil 30 000 kroner per masteroppgave, uavhengig av om flere studenter skriver oppgaven sammen.

Når vi skal dele ut stipendene, vurderer vi hvor relevant temaet for masteroppgaven er for Husbankens arbeidsfelt, ut fra studentens prosjektbeskrivelse og faglige kvalifikasjoner.

Husbanken vil prioritere masterprosjekter som tar for seg følgende tema:

 • boligsosiale tiltak – nye metoder, konsepter og løsninger, kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon
 • boligtiltak i distriktene – utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsept og virkemidler
 • Husbankens virkemidler
 • kunnskap om leiemarkedet

Stipendet er toårig. Det vil si at masteroppgaver som blir tildelt stipend i 2024, må være ferdig senest i 2025.

Stipendene er en del av Husbankens tilskudd til boligtiltak.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. april 2024.

Saksgang

 1. Fyll ut søknadsskjema (PDF). Fyll ut kun punkt 1, 2, 5, 8, 9 og 10, samt fødsels- og personnummer i rubrikken for organisasjonsnummer. I punkt 8 skal du skrive beløpet du søker om i rubrikken «tilskudd fra Husbanken».
 2. Vedlegg:
  • Prosjektskisse om beskriver masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt framdriftsplan
  • Dokumentasjon av avlagte eksamener og annen relevant erfaring
 3. Send søknaden som e-post til post@husbanken.no. NB: Ikke send sensitive opplysninger i e-post. Karakterutskrifter og lignende bør sendes per post.

Ta kontakt på telefon 22 96 16 00 hvis du lurer på noe.

Disse studentene og oppgavene har fått stipend

Stipend 2023

Stipend 2022

Stipend 2021