Tilskudd for privatpersoner

Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon og sliter med å skaffe deg bolig eller beholde den du har? Da kan du søke om tilskudd fra kommunen du bor i.

Disse tilskuddene er mest aktuelle der startlån alene ikke strekker til. Du kan med andre ord søke om en kombinasjon av startlån og tilskudd.

Tilskudd til å kjøpe egen bolig

Dersom du ikke klarer å betjene et stort nok startlån til å finansiere en passende bolig, kan du søke om det som heter «tilskudd til etablering».

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å bygge om boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Du kan også søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av for eksempel arkitekt i forkant av en eventuell ombygging.

Tilskudd til refinansiering av lånegjeld

Har du vanskeligheter med å beholde boligen din på grunn av betalingsproblemer? Kommunen kan gi deg økonomisk veiledning og støtte til refinansiering av boliggjeld.

 

Mer informasjon om startlån og tilskudd finner du på husbanken.no/startlaan/.