Kan jeg få startlån og tilskudd?

Startlån kan gis til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Startlån kan gis til refinansiering dersom du står i fare for å miste boligen.

Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som har behov for en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare, der bosituasjonen er uegnet og det er behov for å stabilisere bosituasjonen raskt.

Kommunen kan likevel velge å gi deg startlån til å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig dersom det vurderes som den eneste løsningen for at du skal kunne fortsette å arbeide i kommunen, eller at du skal velge å ta en jobb i kommunen.

Du kan søke startlån i din kommune/bydel hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

 • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
 • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
 • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
 • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
 • Du er eldre og bor i en uegnet bolig.
 • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.
 • Du ønsker å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig i en distriktskommune.

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. I noen tilfeller kan kommunene gi tilskudd.

Startlån kan brukes til å 

 • kjøpe bolig
 • refinansiere lån med pant i egen bolig
 • kjøpe ut ektefelle
 • tilpasse eller utbedre bolig

I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med kommunale tilskudd til tilpasning eller etablering. Sjekk med din kommune om de tilbyr tilskudd. Dersom de gjør det, kan du søke på denne siden.

Inntektene og utgiftene dine avgjør hvor mye du kan låne. Prisen på en nøktern og egnet bolig i aktuelt bo-område er også avgjørende.

Det er kommunen som behandler søknaden din og som beregner hvor stort lån du kan betjene over tid. Vil du vite mer om mulighetene dine for å få lån, ta kontakt med kommunen din. 

Du må ha egen BankID når du skal søke. I søknaden skal alle inntekter og utgifter dokumenteres. Mange opplysninger blir innhentet automatisk. Har du vedlegg på papir kan du ta bilde av vedleggene og laste dem inn i søknaden.

Har du ikke BankID kan du få en medhjelper eller verge til å søke på vegne av deg. Søke uten BankID. Har du spørsmål til søknaden, ta kontakt med kommunen/NAV.

Det er kommunen/NAV-kontoret  som tar imot og behandler søknaden din. Hvordan kommunene behandler søknad om startlån kan variere fra kommune til kommune.

 • Du regnes ikke som økonomisk vanskeligstilt. 
 • Du har for usikker/lav inntekt til å betjene et lån.
 • Det er stor risiko for at du ikke vil kunne betjene utgifter på lånet gjennom hele låneperioden.
 • Kommunen har ikke mer startlånsmidler i år. Du kan søke igjen neste år.

Du må ha BankID for å søke. Logg inn og søk elektronisk

Har du ikke BankID, eller du er verge som søker på vegne av en annen person? Da trenger du litt hjelp fra din kommune/NAV. Les hva du må gjøre

Du får svar fra kommunen/NAV når søknaden er behandlet. Mangler det opplysninger i saken vil du få beskjed fra kommunen/NAV. Du kan ha elektronisk kontakt med saksbehandler underveis i saksbehandlingen.  Saksbehandlingstiden vil variere fra kommune til kommune.

Kommunene tar utgangspunkt i Husbankens rentetilbud. I tillegg kan kommunene legge på 0,25 prosent rente for å dekke sine administrative kostnader.

Alle kommuner kan tilby fastrente, men ikke alle gjør det. Ta kontakt med den kommunen du søker lån i for å høre hva de tilbyr.

Ofte stilte spørsmål

Du kan ikke søke på papir, kun elektronisk med din BankID.

Har du ikke en BankID,  eller du er verge som søker på vegne av en annen person, må du ta kontakt med din kommune eller NAV-kontor. De vil kunne hjelpe deg med søknaden.

Du kan sende søknad til alle kommuner, men mange kommuner gir bare lån til personer som er bosatt i kommunen.

Det er kommunen/ NAV som tar imot og behandler søknaden din.

Du må ha egen BankID når du skal søke. Mangler du BankID kan du få en medhjelper eller verge til å søke på vegne av deg. Søke uten BankID

Har du spørsmål til søknaden, ta kontakt med kommunen/NAV.