Hvor mye kan jeg låne?

Kommunen vurderer hvor mye startlån du kan ha og om du eventuelt har behov for tilskudd i tillegg til startlånet.

Viktige forutsetninger for å få startlån:

  • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet, og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
  • Boligen må være egnet for husstanden over tid, og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo.
  • Hovedregelen er at du søker startlån i den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i.

Sjekk vår kalkulator, hvor du får svar på:

  • Hva har jeg disponibelt til fremtidige boutgifter?
  • Hvor mye kan jeg låne?
  • Hvor mye trenger jeg å låne?
  • Hva blir de månedlige utgiftene i ny bolig?

Kalkulatoren finner du via denne lenken (Excel)

NB: Denne kalkulatoren krever at du kan åpne Excel regneark.