Mangler du BankID eller er verge? Slik får du søkt elektronisk

Mangler du BankID kan du få noen til å søke på vegne av deg, en medhjelper. Som medhjelper eller verge kan du kontakte kommunen og få tilgang til å søke på vegne av andre elektronisk. Her er hva du må gjøre.

For å søke startlån og tilskudd må du ha en sikker elektronisk ID, en BankID.

Har du spørsmål om pålogging eller BankID, finner du mer informasjon på Norge.no. Du kan også kontakte brukerstøtte på tlf. 800 30 300 (Norge.no).

Hvis du ikke har mulighet til å skaffe en BankID, kan du gi fullmakt til en "medhjelper" som kan logge seg på for å søke for deg. 

Slik får du tilgang til å søke enten du er verge eller medhjelper:

Du må kontakte kommunen der boligen det skal søkes finansiering for ligger.

Hos noen kommuner må du henvende deg til et NAV-kontor, mens i andre publikumsmottak, boligkontor, eiendomskontor eller liknende.

Hvis den du søker for er folkeregistrert i Oslo, og boligen er i Oslo kommune, ta kontakt med den bydelen søkeren bor i. Informasjon om bydelene finner du på Oslo kommunes nettside.

Hvis den du søker for ikke er registrert i folkeregisteret i Oslo, og boligen er i Oslo, ta kontakt med den bydelen Oslo kommune har valgt. Her finner du riktig bydel.

 • Er du verge må du ta med deg vergemålet og gyldig legitimasjon til kommunen.
 • Skal du hjelpe en person uten BankID må dere begge ta med gyldig legitimasjon.

Saksbehandleren sjekker legitimasjonen og tar kopi. Søker må skrive under en fullmakt som fås av saksbehandler. Når fullmakten skrives under gir søker medhjelperen rett til å søke om startlån og tilskudd.

Hvis alt er i orden, gir saksbehandler tilgang i systemet til verge eller medhjelper til å søke. 

Se hvordan du søker på vegne av en person uten BankID i denne videoen

Alle som har BankID kan være medhjelper. Medhjelperen vil få kjennskap til følgende opplysninger om deg som søker:

 • Folkeregisteret (navn, adresse, sivilstatus og barn)
 • Kontaktregisteret (kontaktopplysninger)<
 • Altinn (formue, gjeld og skattemeldinger)
 • Aa-registeret (aktive arbeidsforhold)
 • Husbanken (bostøtte)
 • Kartverket (boligopplysninger)

Det viktig at du har tillit til medhjelperen som får tilgang til opplysningene dine. Medhjelperen kan for eksempel være en nær venn, en nabo eller et familiemedlem.

 1. Logg inn med din egen BankID.
 2. Husk at du må velge at du søker på vegne av personen du er verge/medhjelper for.
 3. Du må fylle ut og sende inn søknaden innen 30 dager. Etter 30 dager har du ikke tilgang til å søke på vegne av søker.

Hva skjer med søknaden? 

Etter at søknaden er sendt til kommunen, har du ikke mulighet til å logge deg på for å se på søknaden, ettersende dokumentasjon eller sende og motta meldinger. 

Er du verge vil saksbehandleren sende deg en kopi av søknaden per post. Videre kontakt vil også skje per post.

Hvis personen du er verge for har BankID, kan han eller hun logge seg inn og ha tilgang til søknaden, vedleggene og all kommunikasjon som er registrert i saken.

Er du medhjelper blir en kopi av søknaden sendt til søker per post. Søker må møte opp hos kommunen og skrive under på søknaden hos saksbehandler. Kommunen vil kun kontakte søker, og det vil skje per post.