Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Framtidens bydel, Bjørndalen

  Rapporten undersøker hvilke utfordringer og muligheter blågrønne strukturer tilbyr fremtidig arealplanlegging, med tanke på å fordøye overvann fra boligområder, og redusere belastningen på rørnettet.

  • Morten Jørgensen
  • Kristiansand 2015
  • 2015
 2. Etterprøving av innovativ baderomsløsning i passivhus

  Storhilderen er et passivhusprosjekt på Sotra der en har som overordnet mål å bygge kostnadseffektive passivhus med miljøvennlig materialbruk og godt inneklima.Denne rapporten tar for seg baderomsløsninger.

  • Monica Todne Haldorsen
  • Bergen 2015
  • 2015
 3. Kostnadsvurdering av ulike byggestandarder

  Storhilderen er et passivhusprosjekt på Sotra der en har som overordnet mål å bygge kostnadseffektive passivhus med miljøvennlig materialbruk og godt inneklima. Denne rapporten gjennomgår hva det koster å bruke ulike byggestandarder.

  • Synne Indseth Quale
  • Bergen 2015
  • 2015
 4. Prosjektrapport

  Denne prosjektrapporten er siste del av arbeidet med planlagte oppgradering og energieffektivisering av rekkehus i Trollkleiva 27 i Kristiansand.

  • Bengt G. Michalsen
  • Grimstad 2015
  • 2015
 5. Mulighetsstudie for storutbygging av solenergi på Landås

  Mulighetsstudie for storutbygging av solenergi på Landås.

  • Sander Tangset
  • Bergen 2015
  • 2015