Har du behov for å endre boligen din fordi du er eldre eller har nedsatt funksjonsevne?

Det finnes lån og tilskudd som kan hjelpe deg med å gjøre nødvendige endringer i boligen din. Du kan søke om lån fra kommunen og Husbanken for å tilpasse eller oppgradere boligen.

Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for å gjøre endringer i boligen sin for å kunne bli boende over tid. I noen tilfeller kan det dreie seg om mindre tilpasninger som for eksempel å fjerne terskler eller å bygge rampe ved boligens inngang. I andre tilfeller er det behov for større ombygginger. 

Dette er låne- og tilskuddsordningene du kan søke om: 

Startlån fra kommunen

Du kan søke startlån i din kommune/bydel hvis du

  • er eldre og bor i bolig som ikke egner seg for deg lenger
  • har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din

Det er kommunen som behandler søknader og som gir lån. Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. 

Les mer om startlån

Tilskudd til tilpasning fra kommunen

Kommunen kan tilby tilskudd alene eller sammen med startlån. Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. Tilskuddet kan omfatte enkle tiltak til større ombygginger.

Ta kontakt med kommunen din for å finne ut om de gir tilskudd til tilpasning. 

Les mer om tilskudd til tilpasning

Lån fra Husbanken

Du kan også søke om lån til boligkvalitet fra Husbanken til å oppgradere boligen. Oppgraderingen må øke tilgjengeligheten i boligen betraktelig.

Les mer om lån fra Husbanken

Bostøtte

Har du høye boutgifter og lav inntekt? Da kan du ha krav på bostøtte. 

Les mer om bostøtte