Husbanken si leiing

Husbanken blir leia av administrerande direktør Osmund Kaldheim.

Portrettfoto av Osmund Kaldheim

  

Osmund Kaldheim

Administrerande direktør

Telefon forværelse: +47 32 26 26 51

  
Portrettfoto av Rune Robertsen   

Rune Robertsen

Direktør lån og tilskot

Telefon: +47 32 26 26 15
Mobil: +47 91 14 50 51

  
Portrettfoto av Ronny Brevik   

Ronny Brevik

Direktør økonomi og fellestenester

Telefon: +47 75 54 93 17
Mobil: +47 97 50 81 63

  
Portrettfoto av Vibeke Warholm
  

Vibeke Røise Warholm

Direktør styring og utvikling

Fungerande direktør Kunnskap

Mobil: +47 47 45 46 99

  
Portrettfoto av Else Merete Guntveit
  

Else Merete Guntveit

Direktør kommunikasjon

Mobil: +47 97 76 99 15

  
Portrettfoto av Per Olaf Skogshagen  

Per Olaf Skogshagen

Direktør kommune og marknad

Telefon: +47 32 26 26 40
Mobil: +47 98 23 11 40

 
Portrettfoto av Erik Sjøblom  

Erik Sjøblom

Direktør kontroll

mobil: +47 92 06 86 69

  
Portrettfoto av Anders Jørgensen   

Anders Jørgensen

Direktør digitalisering

Telefon: +47 32 26 26 22
Mobil: +47 95 74 82 20

     
Portrettfoto  av Anne Maria Langeland   

Anne Maria Langeland

Direktør lån og tilskot – Nordland, Vestland og Rogaland

Telefon: +47 55 30 66 01
Mobil: +47 90 12 87 21

  
Portrettfoto av Eva Milde   

Eva Milde

Regiondirektør Husbanken øst

Mobil: +47 92 65 19 52

  
Portrettfoto av Øystein Djupedal   

Øystein Djupedal

Regiondirektør Husbanken sør

Mobil: +47 48 01 80 10

  
Portrettfoto av Georg Ole Vesterhus   

Georg Ole Vesterhus

Regiondirektør Husbanken Midt-Noreg

Telefon: +47 73 89 23 09
Mobil: +47 90 55 21 86

  
Portrettfoto av Merete Berg   

Merete Berg

Regiondirektør Husbanken nord, Hammerfest

Telefon: +47 78 42 74 33