Husbanken si leiing

Husbanken blir leia av administrerande direktør Jan Hjelle.

For å komme i kontakt med oss, sjå kontaktinformasjon til kontora våre

Portrettfoto av Jan Hjelle

Jan Hjelle

Administrerande direktør 

Portrettfoto av Vibeke Warholm

Vibeke Røise Warholm

Direktør styring og utvikling
Fungerande direktør kunnskap

Portrettfoto av Rune Robertsen

Rune Robertsen

Direktør lån og tilskot

Portrettfoto av Ronny Brevik

Ronny Brevik

Direktør økonomi og fellestenester 

Portrettfoto av Else Merete Guntveit

Else Merete Guntveit

Direktør kommunikasjon

Portrettfoto av Per Olaf Skogshagen

Per Olaf Skogshagen

Direktør kommune og marknad

Portrettfoto av Erik Sjøblom

Erik Sjøblom

Direktør kontroll

Portrettfoto av Anders Jørgensen

Anders Jørgensen

Direktør digitalisering

Portrettfoto  av Anne Maria Langeland

Anne Maria Langeland

Direktør lån og tilskot – Nordland, Vestland og Rogaland

Portrettfoto av Eva Milde

Eva Milde

Regiondirektør Husbanken øst

Portrettfoto av Øystein Djupedal

Øystein Djupedal

Regiondirektør Husbanken sør

Portrettfoto av Georg Ole Vesterhus

Georg Ole Vesterhus

Regiondirektør Husbanken Midt-Noreg

Portrettfoto av Merete Berg

Merete Berg

Regiondirektør Husbanken nord, Hammerfest