Organisasjon og leiing

Husbanken har totalt om lag 300 tilsette og blir leia av administrerande direktør Osmund Kaldheim.

Regionkontora

Ein stor del av Husbankens kundekontakt skjer gjennom regionkontora, som med sin lokalkunnskap er ein viktig samarbeidspartnar for kommunar og byggjebransje i sine fylke. Den regionaliserte organisasjonsstrukturen gir ein nærleik til kundar og samarbeidspartnarar som er avgjerande for at Husbanken skal kunne bidra til gode resultat.

Organisasjonskart

 

img