Historisk litteratur

Artikler

Husbanken, eneboligen og folket / Gry Eliesen, I: Plan, 2006:02
Trykt utgave | Elektronisk utgave

Husbanken former Norge : Den norske stats husbank - innflytelse på arkitektur og tettstedsutvikling 1946-1980 / Knut Selberg, Vegard Hagerup, I: Skrift, 1981:1
Trykt utgave

Bøker og rapporter

Boliger med nogo attåt: nye bofellesskap i et historisk perspektiv / Lene Schmidt, Husbanken (1991)
Elektronisk utgave

Boligreising i Norge og andre land / Arvid Hansen, Norsk bygningsarbeiderforbund (1949)
Trykt utgave

De tusen hjem: Den norske stats husbank 1946-96 / Elsa Reiersen, Elisabeth Thue, Husbanken (1996)
Trykt utgave | Elektronisk utgave

Debatten om boligkvalitet og arbeidet med typetegninger / Kurt Jørgensen, Johan-Ditlef Martens, Husbanken (1996)
Trykt utgave | Elektronisk utgave

Gjenreisningens skissebok 1947 - hustyper for Finnmark og Nord-Troms / Boligdirektoratet (1947)
Trykt utgave

Gjenreist og særpreget : en planleggings- og utbedringsveileder for hus og steder i Nord-Troms og Finnmark / Elisabet Kongsbakk, Husbanken (2000)
Trykt utgave

God bolig / Husbanken (1985)
Elektronisk utgave

Housing in Norway / The Ministry of Local Government and Labour (1982)
Trykt utgave

Husbankens systemprosjekterte typetegninger / Husbanken (1977)
Trykt utgave | Elektronisk utgave

Norsk boligpolitikk i forandring 1970-2010 / Jardar Sørvoll (2011)
Trykt utgaveElektronisk utgave

Som fugl føniks av asken? Gjenreisingshus i Nord-Troms og Finnmark / Ingebjørg Hage, Gyldendal (2006)
Trykt utgave | Elektronisk utgave

Typetegninger / Husbanken (1971)
Trykt utgave | Elektronisk utgave

Århundrets norske boligprosjekter : 1900-2000 / Johan-Ditlef Martens, Norsk arkitekturmuseum, Husbanken (2000)
Trykt utgave | Elektronisk utgave

Brosjyrer

Husbankens arealregler / Husbanken (1996)
Elektronisk utgave

Husbankens livsløpsstandard / Husbanken (1998)
Elektronisk utgave

Husbankens minstestandard / Husbanken (1994-2000)
Elektronisk utgave (1994)
Elektronisk utgave (1996)
Elektronisk utgave (1997)
Elektronisk utgave (1998)
Elektronisk utgave (2000)

Romdimensjonerende møbelmål / Husbanken (1967)
Elektronisk utgave

Skal De bygge? / Husbanken (1969)
Elektronisk utgave

Utleieboliger 1987 : rapport om gjennomføringen av forsøksordningen med husbanklån til utleieboliger / Husbanken (1988)
Elektronisk utgave

Publikasjoner fra Boligdirektoratet

BD-orientering: Meldinger fra Boligdirektoratet / Boligdirektoratet
Trykt utgave

Boligdirektoratets typetegninger: Katalog / Boligdirektoratet (1963)
Elektronisk utgave

Boligdirektoratets typetegninger: Eneboliger / Boligdirektoratet (1961)
Elektronisk utgave

Boligdirektoratets typetegninger: To- og firemannsboliger / Boligdirektoratet (1961)
Elektroniske utgave

Boliger for eldre: Spesialboliger eller høynet boligstandard / Carsten Boysen, Boligdirektoratet (1964)
BD-orientering 1964:4
Trykt utgave

Byggevirksomhet og boligforhold i Norge / Boligdirektoratet (1958)
BD-orientering spesialnr.
Elektronisk utgave

Housing in Norway / Boligdirektoratet (1968)
Trykt utgave

Krav til rommene i familieboliger som skal belånes i statsbankene / Boligdirektoratet (1962)
BD-blad 1703
Elektronisk utgave

Moderne trehusbygging / Boligdirektoratet (1953-1963)
Trykt utgave

Nye-byer i Nord-England og Skottland / Boligdirektoratet (1964)
BD-orientering 1965:1
Trykt utgave

Totalprosjektering og industrialisering: Boligdirektoratet / Kommunal- og arbeidsdirektoratet (1963)
BD-orientering 1963:1
Trykt utgave