HB-blader

Her finner du eldre publikasjoner fra Husbanken med historisk interesse.

HB-nr Tittel Årstall
HB 3201 Registrering av typetegninger for hus som forutsettes å kunne belånes i Husbanken 1966
HB 3202 Byggeplanlegging og kontraktsforhold ved småhusbygging 1970
HB 3203 Regler for måling av leieareal 1981
HB 3204 Arealgrensebestemmelser 1981
HB 3205 Arealtilskott til oppføring av boligbygg – kort veiledning for småhusbyggere 1974
HB 3206 Orientering om arealtilskott til oppføring av boliger 1974
HB 3207 Romdimensjonerende møbelmål 1974
HB 3208 Prosjektering av familieboliger 1974
HB 3209 Krav til småboliger som finansieres i Husbanken 1978
HB 3210 Prosjektering av boliger for funksjonshemmede med alvorlige bevegelsesvansker 1978
HB 3211 Prosjektering av boliger for eldre 1974
HB 3212 Prosjektering av studentboliger 1974
HB 3213 Prosjektering av betjeningsboliger for sykehus og anstalter 1974
HB 3214 Prosjektering av industribedrifters hybelhus 1974
HB 3216 Biloppstillingsplasser og garasjer – belåning i Husbanken 1977

HB 3217

Boliger som eies av arbeidsgiver eller som er klausulert til fordel for arbeidsgiver – Husbankens praksis 1970
HB 3218 Målsamordning av hus med lån i Husbanken – bruk av norske byggstandarder 1971
HB 3219 Orientering til ferdighusprodusenter m.fl. om Husbankens vurdering av katalogpriser og kontraktpriser for levering av ferdighus 1973
HB 3221 Boliger, aldershjem og service-lokaler for eldre 1982
HB 3221 Boliger og service-lokaler for eldre 1978
HB 3222 [HB 3222] (tittel mangler) 1976
HB 3224 Forskrifter om arealtilskott til oppføring av boliger, herunder alders- og barnehjem 1976
HB 3226 Tilleggsbestemmelser om prosjektering av boliger for husbankfinansiering 1979
HB 3227 Husbankens låne- og tilskottsordninger til utbedring av boliger med antikvarisk eller kulturhistorisk verdi 1979
HB 3227-2 Dimensjonering av toalettrom 1980
HB 3231 Situasjonsplan – vedlegg til søknad om husbanklån 1981
HB 3232 Skjema for situasjonsplan – vedlegg til søknad om husbanklån 1981
HB 3233 Husbankens oppføringslån til vanlige boliger – sammendrag av forutsetninger for finansiering og låneutmåling 1984
HB 3234 Rente- og avdragsvilkår for lån i den Norske stats husbank gjeldende fra 1. januar 1984 1984
HB 9703 Se HB 9720
HB 9707 Arealgrenser for boliger som belånes i statsbankene (Tidl. BD blad 9797) 1965
HB 9720 Romdimensjonerende møbelmål (Tidl. HB blad 9703) 1967
HB 9721 Krav til familieboliger 1967
HB 9721-2 Prosjektering av familieboliger (finnes også på HB 3208) 1969
HB 9722 Krav til boliger for enslige 1967