Om fast og flytende rente

Om du bør velge fast eller flytende rente er avhengig av flere faktorer. Dersom du har behov for forutsigbarhet, kan det være en god idé å binde renta. Trenger du derimot mer fleksibilitet i nedbetalingen, vil det være bedre å velge flytende rente.

Et lån med flytende rente følger rentemarkedet. Med fast rente binder du renten i en avtalt periode. Her kan du sammenligne fordeler og ulemper med fast og flytende rente og se hva de ulike renteavtalene innebærer for deg som kunde.

Flytende rente

Den flytende renta endrer seg i henhold til det generelle rentenivået. Renta kan bli endret hver 2. måned. Ved en renteoppgang vil Husbanken varsle kundene om dette om lag seks uker før endringen trer i kraft.

Fordeler med flytende rente:

  • Du får lavere rente dersom rentenivået går ned.
  • Du står friere til å endre lånevilkårene.
  • Du kan når som helst gå fra flytende rente til fastrente.

Ulemper med flytende rente:

  • Du får høyere renteutgifter når renta stiger.
  • Du har liten oversikt over framtidige rentekostnader.

Fastrente

Vi tilbyr fastrenteavtaler på 3, 5, 10 eller 20 år. Bindingsperiode kan ikke være lengre enn gjenstående løpetid på lånet. Det vil si at du ikke kan velge 20 års avtale om fastrente hvis det kun er 15 år igjen før lånet er nedbetalt. Du kan binde renta på hele eller deler av lånet.

Fordeler med fastrente:

  • Full kontroll over rentekostnadene i bindingstida.
  • Om det generelle rentenivået stiger, vil det ikke påvirke lånet.

Ulemper med fastrente:

  • Går det generelle rentenivået ned, har du høyere rente i hele bindingstida.
  • Det er få muligheter til å endre på lånevilkårene.
  • Bryter du fastrenteavtalen risikere du at det blir beregnet en overkurs du må betale.

Ønsker du å endre renteavtale på lånet ditt?

Har du lån med fastrente og ønsker å gå til flytende rente, kan du velge å bryte fastrenteavtalen.

Har du lån med flytende rente og ønsker å binde renta, kan du søke om fastrente.

Mitt kundeforhold får du oversikt over renten som gjelder for ditt husbanklån.

Her finner du rentene i Husbanken akkurat nå.