Gi verge eller medhjelper tilgang til å søke startlån og tilskudd

I Startskudd kan du gi en verge eller en medhjelper tilgang til å søke på vegne av personer som mangler elektronisk ID. Dette gjør det mulig for alle å søke elektronisk.

En person uten elektronisk ID kan normalt ikke søke startlån og tilskudd elektronisk. Det kan heller ikke en verge når hen vil søke på vegne av andre.

Se også informasjon til privatpersoner om å søke med verge eller medhjelper.

Av sikkerhetsmessige årsaker, er denne prosessen noe omfattende og krevende for alle parter.

Det er statsforvalteren som oppretter vergemål og oppnevner en verge.

Saksgang:

  1. Vergen møter opp personlig hos deg (saksbehandler).
  2. Du foretar legitimasjonskontroll og tar kopi av legitimasjonen og vergemålet.
  3. Du fyller ut feltene i Startskudd og velger «Registrer».
  4. Du får en kvittering på at registrering er i orden.
  5. Hvis du vil endre eller slette relasjonen, må du kontakte brukerservice i Husbanken.
  6. Ta vare på kopien av legitimasjonen og vergemålet til søknaden er sendt inn. Kopiene skal lastes opp i saken.

Vergen har 30 dager til å fylle ut og sende inn søknaden. Etter 30 dager stenges e-søknaden og verge kan verken starte en ny søknad eller gjøre ferdig påbegynt søknad. Vergen mister også tilgangen til e-søknaden etter at søknaden er sendt inn.

Du kan registrere verge kun hvis boligen det gjelder, ligger i din kommune. Når det gjelder bydeler i Oslo kommune, kan du registrere verge eller medhjelper hvis søkeren er folkeregistrert i din bydel. Personer som bor utenfor Oslo, men som ønsker å skaffe seg bolig i Oslo kommune, må registreres i den bydelen som Oslo kommune har bestemt. Informasjon om hvilken bydel i Oslo kommune de må kontakte finnes på Oslo kommunes nettsider.

En søker uten elektronisk ID kan gi fullmakt til en annen person, en medhjelper, som kan sende inn søknad. Det er en forutsetning at medhjelper har elektronisk ID.

En medhjelper som får tilgang til å søke på vegne av andre, vil få kjennskap til taushetsbelagte opplysninger om søker. Derfor bør medhjelperen være en betrodd person som for eksempel et familiemedlem, en slektning eller en venn.

Saksgangen:

  1. Både søker og medhjelperen møter opp personlig hos deg (saksbehandler).
  2. Du foretar legitimasjonskontroll av begge og tar kopi av legitimasjonene.
  3. Du må skrive ut fullmaktsskjemaet som ligger i Startskudd.
  4. Søker skriver under fullmakten som gir medhjelper tilgang til e-søknaden. Ta kopi av fullmakten.
  5. Du fyller ut feltene i Startskudd og velger «Registrer».
  6. Du får en kvittering når registreringen er i orden.
  7. Hvis du vil endre eller slette relasjonen, må du ta kontakt med brukerservice i Husbanken.
  8. Du må ta vare på kopien av legitimasjonene og fullmakten til søknaden er sendt inn. Kopiene skal da lastes opp i saken.

Medhjelperen har 30 dager til å fylle ut og sende inn søknaden. Etter 30 dager stenges e-søknaden og medhjelperen kan verken starte en ny søknad eller gjøre ferdig påbegynt søknad. Vergen mister også tilgangen til e-søknaden etter at søknaden er sendt inn.

Du kan registrere medhjelper kun hvis boligen det gjelder, ligger i din kommune. Når det gjelder bydeler i Oslo kommune, kan du registrere medhjelper hvis søkeren er folkeregistrert i din bydel. Personer som bor utenfor Oslo, men som ønsker å skaffe seg bolig i Oslo kommune, må registreres i den bydelen som Oslo kommune har bestemt. Informasjon om hvilken bydel i Oslo kommune de må kontakte finnes på Oslo kommunes nettsider.

Saksgang når saksbehandler er medhjelper:

  1. Søker møter opp personlig hos deg.
  2. Du foretar legitimasjonskontroll av søker og tar kopi av legitimasjonen.
  3. Du må skrive ut fullmaktsskjemaet som finnes i Startskudd.
  4. Søker skriver under fullmakten som gir saksbehandler lov til å sende inn søknad på vegne av søkeren. Ta kopi av signert fullmakt.
  5. Du fyller ut feltene i registreringsskjemaet og velger «Registrer».
  6. Du får en kvittering på at registrering er i orden.
  7. Du må ta vare på kopi av legitimasjonene og fullmakten til søknaden er sendt inn. Kopiene skal da lastes opp i saken.

Etter at du har registrert deg selv som medhjelper i Startskudd, gjør du følgende:

  1. Logg deg på e-søknaden med din egen elektroniske ID.
  2. Fra listen, velg om du vil søke for deg selv eller på vegne av noen andre.
  3. Fyll ut søknaden sammen med søkeren og send inn søknaden.

Søknader som er sendt inn av en verge eller en medhjelper vil være markert med teksten «medhjelper» eller «verge» i arbeidslisten i Startskudd.

Når du åpner saken, vil du tydelig se at den er innsendt av en verge eller en medhjelper. Du får også trinnvis veiledning om hva du må gjøre før du kan begynne saksbehandlingen.

Se denne videoen om hva du må gjøre før behandling av saker med verge/medhjelper.

Verge

  1. Skriv ut søknadsdokumentet og send den til vergen per post.
  2. Last opp kopi av legitimasjon og vergemålet til saken.
  3. Begynn å saksbehandle søknaden som normalt.

All kommunikasjon med verge må skje per post fordi vergen kan ikke logge seg på e-søknaden. Hvis søker har elektronisk ID, kan han eller hun logge seg inn og ha tilgang til søknaden, vedleggene og all kommunikasjon som er registrert i saken

Medhjelper

  1. Skriv ut søknadsdokumentet.
  2. Skriv ut følgebrevet. I følgebrevet får søker beskjed om å gå gjennom søknaden og sjekke at alle opplysningene er korrekte. Søkeren får en frist til å skrive under søknaden og levere den til kommunen/bydelen. Søkeren må møte opp personlig og har gyldig legitimasjon med seg.
  3. Send søknadsdokumentet sammen med følgebrevet til søkeren per post.

Når søkeren har signert og levert søknaden til kommunen/bydelen:

  1. Last opp det underskrevne søknadsdokumentet, kopi av søkers legitimasjon, medhjelpers legitimasjon og søkers fullmakt til saken.
  2. Start saksbehandlingen av søknaden som normalt.

  1. Logg inn i Startskudd.
  2. I menylinjen øverst til høyre, velger du "verge/medhjelper" og registrerer nødvendige opplysninger. Se hvordan du registrerer verge/medhjelper i denne videoen.
  3. Nå vil vergen/medhjelperen kunne logge seg på e-søknaden med sin egen elektroniske ID og søke på vegne av søker. Se hvordan vergen/medhjelperen søker i denne videoen.