Opplæring i e-søknad og startskudd

Her kan du prøve både e-søknad for startlån og system for saksbehandling.

Her finner du svar på en del spørsmål som kan hjelpe deg i arbeidet med den nye løsningen. Ofte stilte spørsmål.

Du får prøve alle funksjonaliteter som finnes i e-søknad og startskudd, blant annet e-dialog mellom søker og saksbehandler, ettersending av vedlegg, saksbehandlingen helt til utbetaling og avslutting av saken.

Lenkene er kun tilgjengelige så lenge den enheten man bruker er koblet til kommunens- eller Husbankens nettverk.

Det blir ikke innhentet opplysninger fra offentlige registre (ID-porten, kontaktregisteret, folkeregisteret, skatt, AA-registeret, kartverket) knyttet det fødselsnummeret som er brukt til å søke.

All opplysninger som navn, bostedsadresse, sivilstand, skatt, arbeidsforhold, bostøtte og liknende er forhåndsdefinert og fiktive i demo versjonen.

Demo av e-søknad

Her kan du logge deg inn som søker og fylle ut og sende inn søknaden om startlån og tilskudd til kommunen. Det er mulig å bruke sitt eget fødselsnummer for å søke om startlån og tilskudd. «Søker» vil ikke bli varslet med SMS og e-post om nye meldinger i testversjonen.

Logg inn demo e-søknad 
Opplæring og veiledning
Ofte stilte spørsmål

Demo av startskudd

Du kan logge deg inn på startskudd som kommunal saksbehandler/fullmaktshaver for å behandle søknaden.

Logg inn demo startskudd
Demofilmer og veiledning

Se opptak fra opplærings videoer i Startskudd (webinar):

Startskudd for nybegynnere

Å behandle en søknad til vedtak er fattet. (februar 2019)

 

Opplæring Startskudd del 2

Veien videre fra å finne en bolig, simulere, innstille, vedta, lage utbetalingsanmodning  og til slutt ferdigstille saken.