Tilskot til utleigebustader

Tilskotet er avvikla.