2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.1 Generelt

Søknadsfrist er den 25. i hver måned. Utbetaling skjer den 20. måneden etter.

Bostøtte kan søkes på to måter:

  • E-søknad
    • Alle som har e-ID kan søke bostøtte elektronisk. E-id kan for eksempel være BankID eller MinID.
  • Søknad på papir    
    • Søknad sendes på søknadsblankett HB 9.S.01 (bokmål) eller HB-9.S.01N (nynorsk).  
    • Kommunen registrerer søknaden i bostøttesystemet.

Kommunen må legge til rette for e-søknad og hjelpe søkerne med å søke elektronisk. I veileder for Min bostøtte kan du lese mer om dette.

Både papir og e-søknader med vedlegg må kontrolleres av kommunen.

Kapittel 2.1 Generelt forsetter på neste side 

Gå til innholdsliste