Kommunens nettsider

Kommunens nettsider + Husbankens nettsider = slipp vedlikehold!

Det er viktig at søkere får riktig informasjon til enhver tid. Vi ønsker derfor ikke at kommunene skal legge ut regelverk på sine nettsider, men heller peke til Husbankens nettsider.

Her er våre anbefalinger til kommunens nettsider:

Kontaktinformasjon til kommunen må komme tydelig fram

Sørg for at det klart går fram hvor søkere skal henvende seg hvis de har spørsmål. Oppgi både postadresse, besøksadresse og telefon til bostøttekontoret på nettsidene.

Sjekk søkemotoren!

Sjekk om du får relevante treff ved søk på ‘bostøtte’ på kommunens nettsider. Hvis ikke, ta kontakt med webmaster i kommunen.

Ikke lenk direkte til papirskjemaet eller andre dokumenter!

Vi ønsker at søkere skal søke elektronisk, og det er derfor viktig å vi leder søkerne til en side som gir dem dette valget. Kommunen skal derfor ikke lenke direkte til papirskjemaet på sine nettsider, men peke over til siden Kan jeg få bostøtte på husbanken.no.

Lenk til bostøtte under aktuelle tema

Sørg for at målgruppa får informasjon om ordningen på andre aktuelle nettsider.